Budžet Opštine Ivanjica

Budžet 2024

Budžet 2023

Budžet 2022

BUDŽET 2022 – Odluka o završnom računu za 2022. godinu

Budžet 2021

Izvešštaj o ozvršenju budžeta

2020. godina

Rešenja o otvaranju aproprijacije u budžetu opštine Ivanjica 2020. godine

Rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

2018. godina

Revidiradno uputstvo za pripremu Odluke o budžetu za 2019. godinu

Adobe_Reader_PDFCiljevi programa i programskih ahtivnosti i lista indikatora

excel-icon-Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019. godinu

Adobe_Reader_PDFRevidirano uputstvo 2019

Adobe_Reader_PDFUniformni programi i programske aktivnosti JLS

Adobe_Reader_PDFUPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA 2019.

excel-icon-Obrasci za programski budzet 2019 – Predefinisani

excel-icon-Obrasci za programski budzet 2019 – Blanko

wordPropratno pismo

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10 Program 11 Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program 17 tabela za izvestavanje o izvršenju programa

 

2018. godina

Izveštaj o izvršenju bužeta opštine Ivanjica do 30. 06. 2018 godine

Adobe_Reader_PDFBudžet 2018

Adobe_Reader_PDFObrazloženje odluke o budžetu

Adobe_Reader_PDFOdluka o rebalansu budžeta

wordUputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu

wordUputstvo za praćenje i izveštavanje učinku za 2017. godinu

Adobe_Reader_PDFUputstvo za popunjavanje obrazaca

Adobe_Reader_PDFUniformni programi i programske aktivnosti

excel-icon-Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate

excel-icon-Pregled kapitalnih projekata

wordPolugodišnji izveštaj o učinku programa

wordObrazac za polugodišnji i godišnji izveštaj o učinku programa

excel-icon-Obrasci za programski budžet 2018

excel-icon-Obrasci za pripremu predloga finansijskih planova za 2018 .godinu

Adobe_Reader_PDFCiljevi programa i programskih aktivnosti

Adobe_Reader_PDFUputstvo za izradu programskog budžeta ažuriranog u aprilu

Adobe_Reader_PDFUputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku

2017. godina

Adobe_Reader_PDFOdluka o budžetu za 2017. godinu

Adobe_Reader_PDFObrazloženje odluke o budžetu za 2017. godinu

wordUputstvo za pripremu budžeta 2017 godina

Adobe_Reader_PDFUputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu budžeta 2017. godina

excel-icon-Obrasci za programski budžet (Excel 2003)

excel-icon-Obrasci za programski budžet ((Excel posle 2003)

excel-icon-Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate

excel-icon-Prilog 2-Pregled kapitalnih projekata

excel-icon-Prilog 3- Komisije i ugovori

Adobe_Reader_PDFUniformni programi i programske aktivnosti

Adobe_Reader_PDFCiljevi programa i programskih aktivnosti i unifomna lista indikatora

2016. godina

excel-icon-Izveštaj o budžetu za 2016. godinu

wordIzveštaj o izvršenju o budžetu odluka veća-

Ostali dokumenti:

 

 Adobe_Reader_PDFIzveštaj o reviziji 2014

Adobe_Reader_PDFBudžet Opštine Ivanjica 2014. godina

Adobe_Reader_PDFBudžet Opštine Ivanjica 2013. godina

Adobe_Reader_PDFBudžet Opštine Ivanjica 2012. godina

Adobe_Reader_PDFBudžet Opštine Ivanjica 2011. godina