Poreska Administracija-servis

 

Porez na imovinu pravnih lica  LPA 1aAdobe_Reader_PDF

Veća organizaciona jedinica
Manja organizaciona jedinica Odeljenje za finansije
Delatnost Lokalna poreska administracija
Kontakt podaci nadležnog službenika Dejan Petrović, Inspektor kancelarijske kontrole za pravna lica
Tel:032 664 760
E-mail:dejan.petrovic@ivanjica.gov.rs
Svrha i proces rešavanja po zahtevu Poreski obveznik ima obavezu da podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana sticanja prava na nepokretnosti, a poreska obaveza nastaje danom sticanja tog prava; Čl. 9. Zakona o porezima na imovinu predviđa da su svi državni organi i organizacije dužni da dostave tražene podatke od strane jedinice LS u postupku utvrđivanja poreza na imovinu u roku od 15 dana.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o finaniranju LS
Dokumentacija Naziv dokumenta Uslovi Izdavalac dokumenta Forma dokumenta
Popunjen obrazac prijave Stranka Original
Izvod iz APR ili dr.odgovarajućeg registra APR Original na uvid
Osnov sticanja (ugovor i sl.) Stranka Original/overena kopija
Podaci iz poslovnih knjiga Stranka Kopija
Završni račun za prethodnu godinu Stranka Kopija

 

Veća organizaciona jedinica
Manja organizaciona jedinica Odeljenje za finansije
Delatnost Lokalna poreska administracija
Kontakt podaci nadležnog službenika Dejan Petrović, Inspektor kancelarijske kontrole za pravna lica
Tel:032 664 760
E-mail:dejan.petrovic@ivanjica.gov.rs
Svrha i proces rešavanja po zahtevu Poreski obveznik ima obavezu da podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana sticanja prava na nepokretnosti, a poreska obaveza nastaje danom sticanja tog prava; Čl. 9. Zakona o porezima na imovinu predviđa da su svi državni organi i organizacije dužni da dostave tražene podatke od strane jedinice LS u postupku utvrđivanja poreza na imovinu u roku od 15 dana.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o finaniranju LS
Dokumentacija Naziv dokumenta Uslovi Izdavalac dokumenta Forma dokumenta
Popunjen obrazac prijave Stranka Original
Osnov sticanja (ugovor i sl.) Stranka Original/overena kopija