Poreska Administracija-servis

 

Порез на имовину правних лица  ЛПА 1аAdobe_Reader_PDF

Већа организациона јединица
Мања организациона јединица Одељење за финансије
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Дејан Петровић, Инспектор канцеларијске контроле за правна лица
Тел:032 664 760
E-mail:dejan.petrovic@ivanjica.gov.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Порески обвезник има обавезу да поднесе пореску пријаву у року од 10 дана од дана стицања права на непокретности, а пореска обавеза настаје даном стицања тог права; Чл. 9. Закона о порезима на имовину предвиђа да су сви државни органи и организације дужни да доставе тражене податке од стране јединице ЛС у поступку утврђивања пореза на имовину у року од 15 дана.
Правни основ административног поступка Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезима на имовину, Закон о финанирању ЛС
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа
Попуњен образац пријаве Странка Оригинал
Извод из АПР или др.одговарајућег регистра АПР Оригинал на увид
Основ стицања (уговор и сл.) Странка Оригинал/оверена копија
Подаци из пословних књига Странка Копија
Завршни рачун за претходну годину Странка Копија

 

Већа организациона јединица
Мања организациона јединица Одељење за финансије
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Дејан Петровић, Инспектор канцеларијске контроле за правна лица
Тел:032 664 760
E-mail:dejan.petrovic@ivanjica.gov.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Порески обвезник има обавезу да поднесе пореску пријаву у року од 10 дана од дана стицања права на непокретности, а пореска обавеза настаје даном стицања тог права; Чл. 9. Закона о порезима на имовину предвиђа да су сви државни органи и организације дужни да доставе тражене податке од стране јединице ЛС у поступку утврђивања пореза на имовину у року од 15 дана.
Правни основ административног поступка Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезима на имовину, Закон о финанирању ЛС
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа
Попуњен образац пријаве Странка Оригинал
Основ стицања (уговор и сл.) Странка Оригинал/оверена копија