Dokumenta

LOGO-širi-resamplovan-cir

Statut Opštine IvanjicaAdobe_Reader_PDF

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave Opštine

Izmene

IvanjicaAdobe_Reader_PDF

Biračka mestaAdobe_Reader_PDF

Program propisa nezakonito izgrađenih objekataAdobe_Reader_PDF

Rešenje o obrazovanju komisije za popis nezakonito izgrađenih objekataAdobe_Reader_PDF

Politika kvaliteta i zaštite životne sredineAdobe_Reader_PDF

Kodeks ponašanja službenika i nameštenikaAdobe_Reader_PDF

Pravilnici:

Pravilnik o uzbunjivanjuAdobe_Reader_PDF

Pravilnik o radu trezora Opštine IvanjicaAdobe_Reader_PDF

Model pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacijaword

Model pravilnika o finansiranju i svi formulariword

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 

Prva izmena sistematizacije

Izmena pravilnika

Odeljenje za budžet i finansije

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u opštinskoj upravi opštine Ivanjica

Odeljenje za imovisnko-pravne i stambene odnose

Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

GODIŠNJI PROGRAM – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 2024

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove

Služba za Skupštinske poslove

Odluke:

Odluka o ustanovljenju javnog priznanja- počasni građanin Opštine Ivanjicaword

Odluka o ustanovljenju nagrada i drugih priznanja Opštine Ivanjicaword

Odluka o utvrđivanju dana Opštineword

Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksamaAdobe_Reader_PDF

Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksamaAdobe_Reader_PDF

Odluka o dodeli stipendija svim studentima i učenicima za 2018 godinuAdobe_Reader_PDF

Odlue o finansiranju sportskih organizacija

Rešenja o finansiranju sportskih organizacija

Aplikacioni formulari za finansiranje organizacija u oblasti sporta:

Aplikacioni formulari o kategorizaciji sportskih organizacija opštine Ivanjica:

Aplikacioni formulari o odobravanju i finansiranju programa sportskih organizacija opštine Ivanjica:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10

Obrazac 11

Priručnik za finansiranje sporta

Pravilnik o podnošenju izveštaja o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se

Program procene kvaliteta vazduha 2023

Program mera podrške poljoprivredi za 2023

Program Mera podrške poljoprivredi za 2022

Program Mera podrške poljoprivredi za 2020/21