Lokalna uprava

Mesne Zajednice

MESNA ZAJEDNICA BRATLJEVO

bratljevo

Mesna zajednica Bratljevo se prostire od Nošnice do Tičar-jezera i od Koviljske planine do Lupoglava,  a čine je naseljena mesta Bratljevo,  Rovine i Gleđica.  Nadmorska visina je 900 metara,  površina 62m2.  U ovoj mesnoj zajednici živi 598 stanovnika u okviru 219 domaćinstava.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA BREZOVA

brezova

Broj pošte: 32253 MK:873-302

Mesnu zajednicu Brezova čine naseljena mesta Brezova, Šarenik iBrezovačkaRavna Gora, a centar mesne zajednice su Katići. U mesnoj zajednici Brezova živi 1. 347 stanovnika u okviru 413 domaćinstava. Ima površinu od 60 km2 i nadmorsku visinu od 1. 001 metar.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA

bukovica

Broj pošte: 32251 Telefon: 641-201

Mesna zajednica Bukovica, koja obuhvata površinu od 16 km2, senalazi na nadmorskoj visini od 420 km, na putu za Požegu. Udaljena je od Ivanjice 5 km i graniči se sa mesnim zajednicama Ivanjica, Prilike i Lisa.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA DEVIĆI

devići

Broj pošte: 32254 Vionicatelefon: 837-706

Mesna zajednica Devići obuhvata površinu od 45 km2 i nalazi se nanadmorskoj visini od 600 metara, a čine je podgolijska sela koja sespuštaju ka sastavcima Brusničke reke i Studenice.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA ERČEGE

erčege

Broj pošte: 32257 Kovilje MK: 837-105

Mesnu zajednicu Erčege sa površinom od 102 km2i nadmorskom visinom od 1. 200 metara, čine naseljena mesta Erčege, Vučak i Medovinei u njoj živi 780 stanovnika u okviru 155 domaćinstava. Erčege zauzimaju prostor između Kovilja na severu, Vučaka naseveroistoku, Medovina na jugu i stare granice i Vasiljevića na zapadu

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA IVANJICA

sveštica

Broj pošte: 32250Telefon: 661-529

Mesna zajednica Ivanjica obuhvata površinu od 66 km2 i nalazi se ujugozapadnom delu Srbije, na nadmorskoj visini od 468 m, sa leve i desne strane reke Moravice, okružena obroncima planina Golije, Javora i Mučnja. Udaljena je od Beograda 224 km, a putem preko Arilja i Požege (42 km od Ivanjice) je povezana sa magistralnim putem Beograd-Južni Jadran i sa prugom Beograd – Bar.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA KOVILJE

kovilje

Broj pošte: 32257MK : 837-101

Mesnu zajednicu Kovilje čine naseljena mesta Kovilje, Smiljevac iVasiljevići. U Mesnoj zajednici Kovilje živi 245 stanovnika u okviru 91 domaćinstva. Ima površinu od 43 km2 i nadmorsku visinu od 900 metara.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA KUŠIĆI

 kušići

Broj pošte: 32258 Telefon: 836-919 MK:836-905

Mesna zajednica Kušići sapovršinomod 89 km2 i nadmorskom visinom od 1. 000 metara obuhvata podjavorska sela Kušići, Deretin, Maskovu i Ravnu Goru. U mesnoj zajednici živi 1. 205 stanovnika u okviru 437 domaćinstava.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA MOČIOCI

močioci

 

Broj pošte: 32253 Brezova telefon: 872-220 MK:873-110

Mesnu zajednicu Močioci, površine 46 km2, na nadmorskoj visini od900 metara, čine naseljena mesta Močioci i Preseka i u njima živi 665 stanovnika u okviru 205 domaćinstava. Močioci se nalaze na sastavcima Rzava i Presečke reke, na putu prema Jasenovi i Kokinom Brodu, u podnožju planina Mučanj i Gradac.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA OPALJENIK

opaljenik

Broj pošte: 32258 Kušići MK: 836-914

Mesnu  zajednicu  Opaljenik  sa  površinom  od  43  km2   i  nadmorskom visinom od 1. 050 metara,   čine naseljena mesta Opaljenik i Sivčina. U mesnoj  zajednici  Opaljenik  živi  520  stanovnika  u  okviru  204 domaćinstva. Opaljenik  se  proteže  od  Crvene  Gore  na  istoku,   do  Vrhova, Strmenice i Visa na zapadu,  reke Nošnice,  Žunskog Brda i  Vrhova sa juga i starim Javorskim putem sa severa.

 

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA OSONICA

osonica

Broj pošte: 32250 Ivanjica telefon: 872-005MK: 872-005

Mesna  zajednica  Osonica  se  prostire  na  površini  od  46  km2  i nalazi se na nadmorskoj visini   od 600 metara,  na padinama   Čemerna, jugozapadnim obroncima Dragačevskih planina i u dolini Osoničke reke, koja  se  uliva  u  Lučku  Reku,   a  graniči  se  sa  Budoželjom,   Mlančom i Lukama.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNINA PRIDVORICA

Pridvorica

Broj pošte: 32254 Vionica MK: 837-730

Mesna zajednica Pridvorica, površine 75 km2, na nadmorskoj visini od 660 metara, nalazi se između mesnih zajednica Ivanjice, Međurečja i Devići i opštine Kraljevo, a čine je naseljena mesta Vrmbaje i Dobri Do.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA PRILIKE

prilike

roj pošte: 32252 Telefon: 836-583 MK: 836-103

Mesna zajednica Prilike, koja obuhvata površinu od 59 km2, a nalazi se na nadmorskoj visini do 400 metara, čine naseljena mesta Prilike, Radaljevo i Dubrava. U Mesnoj zajednici Prilike živi ukupno4. 242 stanovnika u okviru 1. 244 domaćinstva.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA SREDNJA REKA

srednja reka

roj pošte: 32259 Bele Vode Telefon: 837-510MK: 837-505

Mesna zajednica Srednja Reka obuhvata naseljena mesta Srednja reka, Dajići i Gradac. U mesnoj zajednici živi 401 stanovnik u okviru 149 domaćinstava. Naselje Srednja Reka se nalazi između Karalića potoka I Srednjorečke Reke i prostora od Srednjorečke Reke do Daićkog brda.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA LISA

lisa

roj pošte: 32250 Ivanjica telefon: 838-134MK: 838-134

Mesna zajednica Lisa, koja obuhvata površinu od 38 km2, se nalazi na nadmorskoj visini od 800 metara, između Radaljeva, prema kome se pruža prednji deo i Luka, a delovi su locirani tako da se jedan spušta ka dolini reke Moravice, a drugi ka Vučkovici.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA LUKE

luke

roj pošte: 32250 Ivanjica telefon: 871-013MK: 871-005

Mesna zajednica Luke obuhvata površinu od 37 km2, a nalazi se nanadmorskoj visini od 600 metara i smeštena je na pobrđu Dragačevskih planina, između Lise, Sveštice i Osonice, u dolini Lučke Reke koja se uliva u Moravicu 3 km iznad Ivanjice.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA MEĐUREČJE

međurečje

Broj pošte: 32255 telefon: 837-901 MK : 837-901

Mesna zajednica Međurečje obuhvata površinu od 87 km2 i nalazi se na nadmorskoj visini od 500 metara, 9 km južno od Ivanjice, prema Goliji, uzvodno uz Moravicu i Nošnicu.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA OSTATIJA

ostatija

Broj pošte: 32254 Vionica telefon: 837-736MK: 837-736

Mesnu zajednicu Ostatija, koja obuhvata površinu od 112 km2 i nalazi se na nadmorskoj visini od 900 metara, čine je naseljena mesta Koritnik i Brusnik. U ovoj mesnoj zajednici živi 870 stanovniku u okviru 268 domaćinstava.

Detaljnije…

MESNA ZAJEDNICA BRUSNIK

Brusnik se prostire na površini od 52.39km2, gustina naseljenosti je 6 (st/km2), broj stanovinika 345.

О Аутору

Financ