Lokalna uprava

Mesne Zajednice

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТЉЕВО

bratljevo

Месна заједница Братљево се простире од Ношнице до Тичар-језера и од Ковиљске планине до Лупоглава,  а чине је насељена места Братљево,  Ровине и Глеђица.  Надморска висина је 900 метара,  површина 62м2.  У овој месној заједници живи 598 становника у оквиру 219 домаћинстава.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕЗОВА

brezova

Број поште: 32253 МК:873-302

Месну заједницу Брезова чине насељена места Брезова, Шареник иБрезовачкаРавна Гора, а центар месне заједнице су Катићи. У месној заједници Брезова живи 1. 347 становника у оквиру 413 домаћинстава. Има површину од 60 км2 и надморску висину од 1. 001 метар.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУКОВИЦА

bukovica

Број поште: 32251 Телефон: 641-201

Месна заједница Буковица, која обухвата површину од 16 км2, сеналази на надморској висини од 420 км, на путу за Пожегу. Удаљена је од Ивањице 5 км и граничи се са месним заједницама Ивањица, Прилике и Лиса.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕВИЋИ

devići

Број поште: 32254 Вионицателефон: 837-706

Месна заједница Девићи обухвата површину од 45 км2 и налази се нанадморској висини од 600 метара, а чине је подголијска села која сеспуштају ка саставцима Брусничке реке и Студенице.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЕРЧЕГЕ

erčege

Број поште: 32257 Ковиље МК: 837-105

Месну заједницу Ерчеге са површином од 102 км2и надморском висином од 1. 200 метара, чине насељена места Ерчеге, Вучак и Медовинеи у њој живи 780 становника у оквиру 155 домаћинстава. Ерчеге заузимају простор између Ковиља на северу, Вучака насевероистоку, Медовина на југу и старе границе и Васиљевића на западу

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАЊИЦА

sveštica

Број поште: 32250Телефон: 661-529

Месна заједница Ивањица обухвата површину од 66 км2 и налази се ујугозападном делу Србије, на надморској висини од 468 м, са леве и десне стране реке Моравице, окружена обронцима планина Голије, Јавора и Мучња. Удаљена је од Београда 224 км, а путем преко Ариља и Пожеге (42 км од Ивањице) је повезана са магистралним путем Београд-Јужни Јадран и са пругом Београд – Бар.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИЉЕ

kovilje

Број поште: 32257МК : 837-101

Месну заједницу Ковиље чине насељена места Ковиље, Смиљевац иВасиљевићи. У Месној заједници Ковиље живи 245 становника у оквиру 91 домаћинства. Има површину од 43 км2 и надморску висину од 900 метара.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУШИЋИ

 kušići

Број поште: 32258 Телефон: 836-919 МК:836-905

Месна заједница Кушићи саповршиномод 89 км2 и надморском висином од 1. 000 метара обухвата подјаворска села Кушићи, Деретин, Маскову и Равну Гору. У месној заједници живи 1. 205 становника у оквиру 437 домаћинстава.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОЧИОЦИ

močioci

 

Број поште: 32253 Брезова телефон: 872-220 МК:873-110

Месну заједницу Мочиоци, површине 46 км2, на надморској висини од900 метара, чине насељена места Мочиоци и Пресека и у њима живи 665 становника у оквиру 205 домаћинстава. Мочиоци се налазе на саставцима Рзава и Пресечке реке, на путу према Јасенови и Кокином Броду, у подножју планина Мучањ и Градац.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОПАЉЕНИК

opaljenik

Број поште: 32258 Кушићи МК: 836-914

Месну  заједницу  Опаљеник  са  површином  од  43  км2   и  надморском висином од 1. 050 метара,   чине насељена места Опаљеник и Сивчина. У месној  заједници  Опаљеник  живи  520  становника  у  оквиру  204 домаћинства. Опаљеник  се  протеже  од  Црвене  Горе  на  истоку,   до  Врхова, Стрменице и Виса на западу,  реке Ношнице,  Жунског Брда и  Врхова са југа и старим Јаворским путем са севера.

 

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСОНИЦА

osonica

Број поште: 32250 Ивањица телефон: 872-005МК: 872-005

Месна  заједница  Осоница  се  простире  на  површини  од  46  км2  и налази се на надморској висини   од 600 метара,  на падинама   Чемерна, југозападним обронцима Драгачевских планина и у долини Осоничке реке, која  се  улива  у  Лучку  Реку,   а  граничи  се  са  Будожељом,   Мланчом и Лукама.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИНА ПРИДВОРИЦА

Pridvorica

Број поште: 32254 Вионица МК: 837-730

Месна заједница Придворица, површине 75 км2, на надморској висини од 660 метара, налази се између месних заједница Ивањице, Међуречја и Девићи и општине Краљево, а чине је насељена места Врмбаје и Добри До.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИЛИКЕ

prilike

рој поште: 32252 Телефон: 836-583 МК: 836-103

Месна заједница Прилике, која обухвата површину од 59 км2, а налази се на надморској висини до 400 метара, чине насељена места Прилике, Радаљево и Дубрава. У Месној заједници Прилике живи укупно4. 242 становника у оквиру 1. 244 домаћинства.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕДЊА РЕКА

srednja reka

рој поште: 32259 Беле Воде Телефон: 837-510МК: 837-505

Месна заједница Средња Река обухвата насељена места Средња река, Дајићи и Градац. У месној заједници живи 401 становник у оквиру 149 домаћинстава. Насеље Средња Река се налази између Каралића потока И Средњоречке Реке и простора од Средњоречке Реке до Даићког брда.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИСА

lisa

рој поште: 32250 Ивањица телефон: 838-134МК: 838-134

Месна заједница Лиса, која обухвата површину од 38 км2, се налази на надморској висини од 800 метара, између Радаљева, према коме се пружа предњи део и Лука, а делови су лоцирани тако да се један спушта ка долини реке Моравице, а други ка Вучковици.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКЕ

luke

рој поште: 32250 Ивањица телефон: 871-013МК: 871-005

Месна заједница Луке обухвата површину од 37 км2, а налази се нанадморској висини од 600 метара и смештена је на побрђу Драгачевских планина, између Лисе, Свештице и Осонице, у долини Лучке Реке која се улива у Моравицу 3 км изнад Ивањице.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕЂУРЕЧЈЕ

međurečje

Број поште: 32255 телефон: 837-901 МК : 837-901

Месна заједница Међуречје обухвата површину од 87 км2 и налази се на надморској висини од 500 метара, 9 км јужно од Ивањице, према Голији, узводно уз Моравицу и Ношницу.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТАТИЈА

ostatija

Број поште: 32254 Вионица телефон: 837-736МК: 837-736

Месну заједницу Остатија, која обухвата површину од 112 км2 и налази се на надморској висини од 900 метара, чине је насељена места Коритник и Брусник. У овој месној заједници живи 870 становнику у оквиру 268 домаћинстава.

Детаљније…

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРУСНИК

Брусник се простире на површини од 52.39km2, густина насељености је 6 (st/km2), број становиника 345.

О Аутору

Financ