Prijava inspekcijama

Godišnji plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine za 2024. godinu

Godišnji plan komunalne inspekcije za 2024

Godišnji plan saobraćajne inspekcije 2024

Goišnji plan za 2023

Komunalne kontrolne liste 2023

Građevisnke kontrolne liste 2023

Ekološke kontrolne liste 2023

Ispitivanje kvaliteta vazduha 2023

2022.

Uredimo i očistimo Moravički okrug

2020

2019

Prijava inspekciji – obrazac

Adobe_Reader_PDFSaobraćajna inspekcija – Taksi Vozila

2018

Godišnji plan rada kom. inspekcije za 2018. godinu

Predlog godišnjeg plana inpekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2018. godinu

Plan rada saobraćajne inspekcije za 2018. godinu

winrarProsvetna inspekcija (kompletne liste u folderu)

2017

Adobe_Reader_PDFGodišnji plan rada za 2017 godinu inspekcije za zaštitu životne sredine

Adobe_Reader_PDFPredlog godišnjeg  plana rada za 2017 godinu građevinske inspekcije

Adobe_Reader_PDFPredlog godišnjeg plana rada za  2017 – godinu komunalne inspekcije

Adobe_Reader_PDFPredlog godišnjeg plana rada za  2017 – godinu saobraćajne inspekcije

Adobe_Reader_PDFGodišnji plan rada kom. inspekcije za 2018

srbija-grb_wp_537

Kontrolne liste

 

winrarInspekcija za zaštitu životne sredine (kompletne liste u folderu)

winrarGrađevinska inspekcija (kompletne liste u folderu)

winrarKomunalna inspekcija (kompletne liste u folderu)

winrarSaobraćajna inspekcija (kompletne liste u folderu)

winrarProsvetna inspekcija (kompletne liste u folderu)

winrarKontrolna lista budžetske inspekcije

Buđžetska inspekcija 2018 Liste