Prirodne odlike

ПОЛОЖАЈ

Ivanjica-panorama

Ивањица прелепа варошица у југозападној Србији. Лежи на обалама реке Моравице, зачетнице наше највеће реке, Западне а потом Велике Мораве. Смештена је у живописној котлини окружена планинским венцима Голије, Јавора, Мучња, Чемерна и Радочела. Станиште честитих, топлих и гостопримљивих домаћина, оаза мира, чистог ваздуха и еколошки здраве средине.

Општина Ивањица се налази у делу Србије познатом као Старовлашко-Рашка висија. Административни је, привредни, просветно-културни и здравствени центар и седиште општине. Општина обухвата територију ранијег среза Моравичког, чије је седиште била Ивањица.

Општина Ивањица се налази у делу Србије познатом као Старовлашко-Рашка висија. Административни је, привредни, просветно-културни и здравствени центар и седиште општине. Општина обухвата територију ранијег среза Моравичког, чије је седиште била Ивањица.

Детаљније…

РЕЉЕФ

golija

Планине су доминантан облик рељефа у овом крају, а временом настанка, геолошким саставом и правцем пружања припадају динарском типу планина. Богате су шумама, пропланцима, пашњацима, хладним изворима, бистрим речицама и чистим ваздухом, дивљим воћем, разном дивљачи и шумским плодовима.

Погодне су за излете, ловни, здравствени, зимски и сеоски туризам. Заступљене су, како четинарске, тако и лишћарске врсте дрвећа у чистим и мешовитим постојбинама са веома богатим фондом врста дрвећа.

Детаљније…

КЛИМА

vremeПрема географској ширини, Ивањица и њена околина би требало да имају умереноконтинеталну климу, али су рељеф и биљни покривач утицали да скоро цео Моравички крај има планинску климу, са умерено топлим летима и хладним зимама са доста снежних падавина. Једино у долини Моравице је умереноконтинентална клима.
Карактеристике климе сврставају овај крај у ексклузивне европске климатске бање и није случајно у Ивањици изграђен Завод за специјализовану рехабилитацију.

Детаљније…

РЕКЕ

reke ivanjicaРечни систем општине и блиске околине, чине бистре, чисте и брзе планинске реке. Моравица, Студеница и Ношница, које са својим притокама вијугају низ моравичке планине, дубе кречњачка корита и стварају уске и стрме клисуре.

Све реке су изузетно богате рибом и погодне за развој спортског риболова. На територији општине Ивањица се налазе водотокови два слива: слива Моравице и слива Студенице који су раздвојени масивима и обронцима Голије. Иако ови водотокови медју собом немају никакве физичке везе, по својим водним карактеристикама су веома слични, а простиру се на терену са надморском висином од преко 500 м, већином и преко 700 м и спадају у чист салмонидни регион.

Детаљније…

РУДЕ

ruda antimonaОпштина Ивањица има неколико рудних налазишта која су некада експлоатисана. Један од њих је рудник антимона на Глијечи и рудник Лиса, док други нису испитани. Тренутно се ради на испитивању рудних налазиста у селу Лиса. Мајдан каменог кречњака у Рашчићима је изузетан материјал и користи се за изградњу путева и градњу објеката. Налазиште камена филита у месту Маће познато је као „маћански камен“ и користи се као кровни покривач. Постоји и налазиште украсног камена у Лукама. На неколико десетина локалитета вађена је руда према предању, још у римско доба и за време династије Немањић.

Детаљније…

ЖИВОТНА СРЕДИНА

cvećeОпштина Ивањица од 1998. године преко Завода за јавно здравље Чачак врши контролу квалитета ваздуха за подручје града при чему се мере концентрације СО2 , чађи и укупне таложне материје.
Контрола квалитета ваздуха врши се на три мерна места и то: индустријска зона ”Фантони – Шпик” , центар града и индустријска зона ”Хладњача”. Од 2006. контрола квалитета ваздуха за исте параметре се врши на два мерна места и то центар града и индустријска зона ”Фантони – Шпик”.

Детаљније…

ИНФРАСТРУКТУРА

asfaltni put

Према подацима који се односе на 2005. годину, на територији општине Ивањица се налази 33 км магистралних и 163 км регионалних путева. О овим путевима се стара Републичка дирекција за путеве. Магистрални пут ван града је у добром стању, док је део који пролази кроз град у дужини од 6км знатно оштећен. Није изграђена деоница Магистралног пута М21.1 Куманица – Брњица, у дужини од 21 м.
Дужина изграђених деоница регионалних путева је 121 м, од чега на половини те дужине није изграђен други слој асфалта, док остатак захтева рехабилитацију постојећег коловоза.

Детаљније…

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

lisicaОпштина Ивањица има површину од 1.090 км2, од чега шуме и шумско земљиште обухватају површину од 57.098 ха, од тога у државном власништву је 32.957 ха, а у приватном 24.802 ха.

Пољопривредно земљиште обухвата 47,06%, шуме и шумско земљиште 49,54%, а неплодне површине 3,40%. Педолошки услови односно типови земљишта општине Ивањица имају претежно брдскопланински карактер. Поред рељефа и геолошка подлога је значајан чинилац у образовању земљишта.

Детаљније…