Elektronski registar administrativnih postupaka

Elektronski registar administrativnih postupaka Vam pruža mogućnost da, na brz i pregledan način, dođete do informacija o načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje Vaših prava, koja su u nadležnosti lokalne samouprave. Na jednom mestu možete doći do informacija kako, uz koja dokumenta, u kom roku i uz koje troškove možete dobiti potrebnu dozvolu, odobrenje, rešenje, izvod i ostala akta koja izdaje naša lokalna samouprava.

Takođe, iz registra možete preuzeti obrazac koji treba popuniti kako biste započeli željeni postupak. Bilo da je u pitanju izvod iz matične knjige ili neophodna dozvola za veliki građevinski poduhvat, elektronski registar Vam, kao servis privrede i građana, omogućava lakše poslovanje i jednostavniju komunikaciju sa našim upravama.

ER-slika