Javne nabavke 2016

Plan javnih nabavki za 2016. godinu Adobe_Reader_PDF

Kvartalni izveštaji:

I Kvartalwinrar

II Kvartalwinrar

Septembar 2016

PREDMET:JNMV 10-2/2016 POZIV za podnošenje ponuda nabavke male vrednosti- Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa 

wordPoziv za podnošenje ponuda

wordKonkursna dokumentacija

Jul 2016

PREDMET:JNMV 11/2016 POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga ličnog pratioca deteta

Adobe_Reader_PDFPoziv za podnošenje ponuda

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

wordObaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Jun 2016

PREDMET:JNMV 10/2016 POZIV za podnošenje ponuda -Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa JNMV 10/2016

Adobe_Reader_PDFPoziv za podnošenje ponuda

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

wordIzmena i dopuna konkursne dokumentacije -1

Adobe_Reader_PDFIzmena poziva za podnošenje ponuda -1

Adobe_Reader_PDFObaveštenje o produženju roka

Adobe_Reader_PDFIzmena i dopuna konkursne dokumentacije -2

Adobe_Reader_PDFObaveštenje o produženju roka 2

Adobe_Reader_PDFIzmena poziva za podnošenje ponuda -2

Adobe_Reader_PDFOdluka o obustavi

Adobe_Reader_PDFObaveštenje o obustavi

 

Jun 2016

PREDMET:JNMV 09/2016 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

wordObaveštenje

wordKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

wordObaveštenje o zaključenom ugovoru

Maj 2016

PREDMET:JNMV 08/2016 Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke – električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 8/2016

Adobe_Reader_PDFPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

wordObaveštenje o zaključenom ugovoru

PREDMET:JNMV 07/2016 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

wordObaveštenje

wordKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

wordObaveštenje o zaključenom ugovoru

Maj 2016

PREDMET:JNMV 07-2/2016 Poziv  za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge restorana-Jela sa roštilja, JNMV 7-2/2016

wordPoziv

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

Maj 2016

PREDMET:JNMV 06/2016 POZIV za podnošenje ponuda u postupku nabavke dobara- kancelarijski materijal za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 6/2016

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

wordObaveštenje o dodeli ugovora

April 2016

PREDMET:JNMV 05/2016 POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke  usluge u oblasti zoologije – hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na teritoriji opštine Ivanjica, JNMV 5/2016

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

April 2016

PREDMET:JNMV 04/2016 POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku servera i  računara  JN 4/2016

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

Adobe_Reader_PDFOdluka o dodeli ugovora

wordObaveštenje o zaključenom ugovoru

 

April 2016

PREDMET: JN broj 404-1-3/2016 -javna nabavka dobara – gasnog ulja za zagrevanje prostorija organa opštine Ivanjica

wordPoziv

wordKonkursna dokumentacija

Januar 2016 

PREDMET: JN broj 404-1-1/2016 -usluga socijalne zaštite – pomoć u kući  za odrasla invalidna i starija lica sa područja opštine Ivanjica

Adobe_Reader_PDFPoziv za podnošenje ponuda

Adobe_Reader_PDFKonkursna dokumentacija