Peti decembar-Međunarodni dan volontera,

Globalni aplauz – pružite volonteru ruku

Crveni krst Ivanjica obeležava Međunarodni dan volontera.

Kroz svoju dugu istoriju Crveni krst Srbije je bio i ostao najveća i najstarija volonterska organizacija u zemlji. Negujući humanost, nepristrasnost, neutralonost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost Crveni krst privukao je veliki broj volontera različitih generacija koji predstavljaju  nezamenljiv resurs svakog društva koje teži razvoju. Crveni krst Srbije uključuje u svoj rad 60.000 volontera. Od tog broja 60 % čine mlađi do 30 godiina, 20% su stariji volonteri, a  20% volontera je srednjih godina.

Volonterski rad u okviru Crvenog krsta predstavlja svesno poklanjanje vremena, veština, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice, bez materijalne nadoknade. Volonter može bez ograničenja da bude svako – volonteri su osobe poput nas samih, to su osobe koje dobrovoljno  pružaju direktnu neplaćenu uslugu jednoj ili više osoba.

Volontiranje, ima svoje pozitivne efekte na ugrožene kategorije, na same volontere, na lokalnu zajednicu, na društvo, ali i na razvoj čovečnosti u svakom pogledu.  Osim što rešava probleme, takođe i izgrađuje ličnost onih koji volontiraju, podstiče one sa margine jednako kao i one koji rade i ostvaruju profit, pomaže društvu da se uputi u humanijem smeru razvoja i solidarnosti.

Države koje podržavaju i promovišu ideju volontiranja imaju višestruku dobit – kako kroz zadovoljstvo stanovništva, što uključuje i korisnike i volontere, tako i kroz direktne uštede od volonterskog rada.

Društvene promene, kao što su urbanizacija, migracije, starenje stanovništva,  ekonomske krize, nesreće i vanredne situacije, kao i tehnološki razvoj menjaju način na koji ljudi volontiraju. Volonteri su vizionari – oni predstavljaju promene i nose promene. Volonterski rad je onoliko raznolik koliko i osobe koje volontiraju. Iako je najstarija organizacija koja okuplja veliki broj volontera Crveni krst Srbije je i organizacija sa puno mladih koji unose promene i izvor su novih ideja i entuzijazma što nam omogućuje da budemo deo promena koje je sa sobom nosi 21. vek. Motivišući mlade da izgrade humane vrednosti, koje će promovisati u svom svakodnevnom životu, razvijamo solidarnost koja time prestaje da bude samo reč već postaje aktivnost.

Uključivanje volontera svih generacija doprinosi jačanju kohezije zajednice i društva, omogućava nam da izgradimo socijalnu inkluziju i da smanjimo predrasude, stereotipe i diskriminaciju.

Kada leti dođe do nestašice krvi, za bebu, mladića, trudnicu, za nekog od vaših prijatelja volonteri dobrovoljni davaoci krvi Crvenog krsta Srbije spremni su da spasu svaki pojedinačni život za njih „Krv život znači“.  Volonteri Crvenog krsta Srbije usmereni na pomoć najugroženijem stanovništvu za njih ljudsko dostojanstvo predstavlja cilj. U nesrećama, krizama i vanrednim situacijama volonteri Crvenog krsta spremni da pomognu u snegu zavejanom području, u poplavljenom području, vraćaju sigurnost i poverenje.

Volontiranje je univerzalno, javlja se u svim kulturama i zemljama i ne zavisi od ekonomskog statusa. Volonterizam i volonterski rad predstavljaju  jedan od najefikasnijih oblika učestvovanja građana u procesima razvoja zajednice, afirmišući ono najplemenitije u ljudima – slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za sve ljude. Volontiranje u praksi razvija međusobnu solidarnost i toleranciju, menja svest i stavove građana i doprinosi poboljšavanju kvaliteta života u zajednici. Međunarodni dan volontera obeležava se 5. decembra

Danas u svetu u organizacijama Crvenog krsta volontira 17 miliona ljudi, od toga je 53% žena, a mladi čine 50% od ukupnog broja volontera. Za početak volontiranja neophodna je pre svega dobra volja, ona je snaga koja pokreće iskustvo kao i želja da se na dobro usmeren i efikasan način pruži različita vrsta podrške i pomoći koja će dati najbolje efekte za korisnika.

I ZATO PRUŽITE VOLONTERU RUKU

Deset razloga da volontirate:

 1. Ono što radite je značajno

Svaka osoba koja nešto radi daje svoj merljivi doprinos.

 1. Volontiranje ojačava građansku odgovornost

Društveno korisni rad i volontiranje su investicija u zajednicu i ljude koji u njoj žive.

 1. Volontiranjem dobijate priliku da vratite zajednici deo onog što ste dobili

Dobro je imati priliku da podržite zajednicu koja je vas podržala i podržite one njene resurse koje ste sami koristili ili koje koriste osobe do kojih vam je stalo.

 1. Volontiranjem mnogo učite

Volonteri nauče različite stvari:

 • O sebi: volonteri u sebi otkrivaju skrivene talente koji mogu promeniti vaše shvatanje sopstvene vrednosti
 • O funkcionisanju sistema: kroz rad sa organizacijama civilnog društva volonteri uče o ulogama i nadležnostima raznih delova javne administracije i službi
 • O zajednici: Volonteri saznaju mnogo toga o lokalnim resursima koji se mogu upotrebiti za zadovoljenje potreba zajednice
 1. Volontiranje ojačava vašu zajednicu

Kao volonteri pomažete:

 • U pružanju podrške porodicama (dnevna briga o mlađim i starijim osobama)
 • U učenju (tutorski rad, opismenjavanje)
 • U razvoju mladih (mentorstvo i pomoć sa domaćim zadacima)
 • U ulepšavanju okoline (čišćenja parkova i dvorišta)
 1. Volontiranje promoviše lični razvoj i samopoštovanje

Razumevanje potreba i snaga zajednice pomaže da se izgrade empatija i samopouzdanje

 1. Volontiranje zbližava ljude

Kada volontirate pomažete u:

 • Tome da se ljudi sa različitim životnim pričama ujedinjuju oko zajedničkog cilja
 • Građenju bliskosti i timskog duha
 1. Volonteri stiču profesionalno iskustvo
 • Ono služi kao jedan vid pripreme za profesionalnu karijeru
 1. Volontiranje štedi resurse
 • Volontiranjem se pružaju važne usluge u zajednici tako da vie novca ostaje za unapređenje okruženja
 1. Volontiranje je dobro za vas:

Volontiranje nagrađuje na fizičkom i mentalnom planu. Ono:

 • Smanjuje stres: Stručnjaci kažu da se usredsređivanjem na drugu osobu prekidaju obrasci koji kod nas proizvode tenziju
 • Čini vas zdravijim: raspoloženja i emocije kao što su optimizam i radost i osećaj kontrolisanja sopstvene sudbine ojačavaju imunosiste.

Crveni krst Ivanjica kao sastavni deo Crvenog krsta Srbije volontiranje organizuje kroz Omladinsku terensku jedinicu Crvenog krsta u okviru koje svi mladi, zainteresovani za humanitarni rad, sprem svojih interesovanja mogu delovati. Kvalitetenom edukacijom i učešćem u humanitaranim akcijama koje sprovodi Crveni krst Ivanjica mladi dobijaju priliku da se uzdignu i usavršavaju na ličnom planu , a samo volontiranje prati i lična satisfakcija usled izražene humanosti u pomoći licima kojima je ona najneophodnija.

 Mladi koji žele da se uključe u rad Crvenog krsta mogu to učiniti kroz aktivnosti usmerene na Socijalnu delatnost, Dobrovoljno davalaštvo krvi, Prvu pomoć, Delovanje u nesrećama, Zdravstveno preventivne aktivnosti i monoštvo drugih edukativnih sadržaja namenjenih deci predškolskog, osnovno-školskog i srednjoškolskog uzrasta kao i edukativnim aktivnostima namenjenim starijoj populaciji.

 Usavršavanjem u određenoj oblasti mladi stiču iskustva koja su neophodna za budući razvoj njihove lične karijere, uspešan nastavak usavršavanja u visokoškolskom obrazovanju, ali stiču i veštine koje su namenjene sopstvenom  poboljšanju kvaliteta života.

 Omladinska terenska jedinica Crvenog krsta sada broji 40 članova usmerenih ka poštovanju osnovnih principa Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca kao i misiji Pokreta koja je zasnovana na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu u doba kako ratnih sukoba tako i mirnodopskom periodu.

О Аутору

Financ