EU PRO PLUS

Do sada ste već imali priliku da se upoznate sa aktivnostima programa Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus. Program EU PRO Plus sa 40 miliona evra finansira Evropska unija i oslanja se na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa EU PROGRES, Evropski PROGRES i EU PRO.

EU PRO Plus je do februara 2022 objavio pozive koji su bili direktno usmereni na lokalne samouprave Javni poziv za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija, Javni poziv za projekte lokalne infrastrukture kao i Javni poziv za unapređenje socijalnih usluga koji podržava saradnju lokalnih administracija sa nevladinim sektorom. Takođe, program je posvećen osnaživanju preduzetništva pa je sproveden i Javni poziv za predloge projekata za organizacije za podršku poslovanju.

Pored već objavljenih javnih poziva u narednih nekoliko meseci EU PRO Plus objaviće i Javni poziv za podnošenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte takođe usmeren na lokalne samouprave kao i Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća dok se do kraja godine očekuje još niz inicijativa gde su direktni korisnici građani/ke odnosno preduzeća sa teritorije programa.