Birački spisak 2022

Red.brBroj rešenja- datumPrezime ime
1064-208-00-15/2022 -00133  01.03.2022Bugarčić (Radovan)  Boško
2064-208-00-15/2022 -00132  28.02.2022Kerkezović (Radenko)Jovanka
3064-208-00-15/2022 -00131  28.02.2022Dabović( Vukosav) Vukosava
4064-208-00-15/2022 -00130  28.02.2022Vidaković (Dragomir)Ruža

Sve potrebne informacije povodom objavljenih rešenja mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelariji broj 30 kod Jekić Radomira,  višeg referenta za poslove ažuriranja dela jedinstvenog biračkog spiska, svakog radnog dana u vremenu od 7-15 časova.

Dostavljanje se ima smatrati izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.