Planovi Detaljne Regulacije

eu_progres_planovi_detaljne_r

Opština Ivanjica je  započela  izradu Planova detaljne regulacije, čija se realizacija finansira kroz saradnju sa Evropskim PROGRES-om, a deo iz budžeta opštine Ivanjica. Veći deo aktivnosti projekta preko programa Evropski PROGRES finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije.

koraci-model

Plan detaljne regulacije poslovno-proizvodne zone “Senjak”

Prostorne dimenzije privrednih aktivnosti predstavljaju suštinsko pitanje prilikom planiranja razvoja lokalnih privreda. Pored sveukupnog ambijenta nacionalne ekonomije, makroekonomske politike i dr. u velikoj meri na konkurentnost domaće privrede utiče utvrđivanje prostornih karakteristika potencijalnih poslovno-proizvodnih zona i osmišljavanje prostornog modela za razvoj postojećih privrednih zona.

Cilj izrade plana detaljne regulacije je stvaranje uslova za smanjenje stope nezaposlenosti na teritoriji opštine Ivanjica za 5% do kraja 2017. godine. Kao i stvaranje uslova za razvoj postojećih i novih privrednih aktivnosti,privlačenje investicija i unapređenje prateće infrastrukture na teritoriji opštine Ivanjica do kraja 2016. godine

Industrijska zona „Senjak“, predstavlja okosnicu i okvir za razvoj lokalne privrede, te i pored brojnih udara i kriza, lokaciju uspešnog poslovanja i središte interesovanja potencijalnih investitora. Nalazi se na trasi i delu ukrštanja državnog puta IB reda – deonica Arilje-Ivanjica-Sjenica (oznaka 21), sa državnim putem IIA reda Čačak-Guča-Ivanjica (oznaka 180), u neposrednoj blizini budućeg koridora XI Beograd – Južni Jadran. Obuhvata prostor, ukupno 30 ha, velikih indutrijskih preduzeća „Javor“ u restrukturiranju (fabrika košulja – tekstilna industrija, na površini od 9 ha),„Proleter“ (fabrika čarapa – tekstilna industrija, na površini od oko 5 ha), „Metalac“-MATIS (fabrika masivnog nameštaja i tapacirunga na površini od 4 ha), „Graditelj“ (gradjevinsko preduzeće u stečaju na površini od 5 ha) i prostor male privrede – magacine i hale privatizovanih preduzeća kao i zonu vatrogasnog doma sa parking prostorom i prostorom za obuku vozača (na površini oko 7 ha).

Plan detaljne regulacije turističko-rekreativne zone “Senjak”

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE  POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE „SENJAK“ U IVANJICI

PDR Senjak tekst

PDR Senjak nacrt plana

PDF

DWG

PDR Senjak- Nacrt

Poziv za ponovljeni Javni uvid

Izveštaj Komisije

Izveštaj Strateške

Grafički Deo

Tekstualni deo

PDR-ZAPISNIK- SenjakAdobe_Reader_PDF

Plan detaljne regulacije turističko-rekreativne zone “Jakovića polje”

Poziv za javni uvid JAKOVIĆA POLJE

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLJE“

JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE  TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLJE“

RANI JAVNI UVID JAKOVIĆA POLJE ( grafički deo)

ZAPISNIK SA INVESTITORIMA

Plan Jakovića polja- tekstualni deo

Plan Jakovića polja – 

Izvodi iz PDR-a

Cilj izrade PDR-a jeste, da se lokacionom strategijom, tj. dimenzionisanjem prostora i pristupom optimizacije razmeštaja hotelskih kapaciteta i objekata turističko – rekreativnog sadržaja postave pravila u cilju očuvanja i budućeg uređenja dela gradskog centra i zone parka oko reke Moravice. Formirana urbana celina, u kojoj se nalaze spomenici kulture, najznačajniji i najveći smeštajno-turistički kapaciteti, parkovske oaze kao i posebna velika neizgrađena površina – Jelića polje planirana za izgradnju sportskog centra, mesto su okupljanja stanovništva radi odmora, rekreacije i zabave. Park linijske forme predstavlja sponu izgrađenog urbanog sadržaja i reke.

Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je uticati na širu planersku zajednicu, uskladiti stručno znanje sa neformalnim saznanjem i podacima koji su ukorenjeni u znanju lokalne zajednice i ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca.

Odluke o izradi planova možete preuzeti OVDE.

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na

e-mail: pdr.jakovicapolje@ivanjica.gov.rs kao i na  pdr.senjak@ivanjica.gov.rs

Izgrada, rekonstrukcija i sanacija male hidroelektrane „MORAVICA„

Urbanistički projekat za izgradnju MHE Moravica, potvrđen  pod br.350-254/16-04 od 29.12.2016. god.

Javni poziv za prezentaciju projekta: Izgrada, rekonstrukcija i sanacija male hidroelektrane „MORAVICA„

JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SKI CENTAR “GOLIJA“

Tekstualni Deo

Grafički deo

Dokumentacija

Prezentaciju možete pogledati klikom na ikonicu

PLAN DETALJNE REGULACIJE koridora infrastrukture na području Prostornog plana Parka prirode “Golija” (na teritoriji opštine Ivanjica)

Tekstualni deo

Odluka o izradi

Oglas PDR- Javni uvid

Grafički deo

Zapisnik sa sastanka

Lista učesnika

PRAVNI OSNOV IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE IVANJICA I BUKOVICA, delovi naseljenih mesta Sveštica, Bedina varoš,  Šume, Dubrava, Prilike i Radaljevo

Tekst nacrta

Grafički prikaz (dokument je u winrar formatu)

Nacrt plana detaljne regulacije “Devići“

Prostorni plan područja posebne namene parka prirode “Golija“

NACRT PLANA  DETALJNE  REGULACIJE KORIDORA DALEKOVODA 110 kV IZMEĐU TS „GUČA“ I TS „IVANJICA“,  DEONICA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

Plan detaljne regulacije za ski centar “Golija“

Plan detaljne regulacije Bele Vode-Dajići

PGR Vrhovi Odvraćenica

Plan detaljne regulacije IVANJICA

Plan detaljne regulacije koridora infrastrukture na području prostornog plana Parka Prirode Golija

Kompletna dokumentacija

Projekat za izgradnju proizvodno-skladišnog objekra sa administativno-prodajnim delom na KP 3602/6 KO ŠUME I NA KP 3602/7 KO ŠUME.