Vesti Konkursi i obaveštenja

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 338-3/2018-01

09.11.2018. godine

Ivanjica

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da je raspisan Javni poziva za prijavljivanje gazdinstava za bespovratnu isporuku 273.750 kg mineralnog đubriva KAN 27 % N, po Zaključku Vlade RS 05 Broj: 339-9528/2018 od 11.10.2018. godine.

 

Zahtev se može preuzeti u kancelariji mesne zajednice Ivanjica – kod državne apoteke i kod predsednika saveta ostalih mesnih zajednica.

 

Zahtev  se podnosi:

 

  • u kancelariji mesne zajednice Ivanjica – kod državne apoteke, od 13. do 26. novembra 2018. godine, radnim danom (osim subote i nedelje) u vremenu od 8 do 15 časova, ili

 

–     preko članova saveta mesnih zajednica, od 13. do 26. novembra 2018. godine

Prilikom podnošenja zahteva podnosioci moraju imati kod sebe ličnu kartu, ili fotokopiju lične karte, ili očitanu ličnu kartu, i broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Količine mineralnog đubriva koje će biti isporučene podnosiocima zahteva biće utvrđene odlukom Opštinskog veća opštine Ivanjica, na osnovu broja podnetih zahteva, dobijene količine od 273.750 kg đubriva, i prijavljenih površina pod voćem podnosioca zahteva. U skladu sa zaključkom Vlade RS o  bespovratnoj  isporuci  mineralnog  đubriva  KAN  27%N,   05  Broj:  339-9528/2018  od 11.10.2018. godine, raspodela će se vršiti za najviše jedan hektar površine pod voćem prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Prioritet prilikom raspodele imaju gazdinstva koja nisu bila obuhvaćena Zaključkom Vlade RS o bespovratnoj isporuci mineralnog đubriva KAN 27% N, 05 Broj: 339-5102/2018-1 od 31.05.2018. godine.

 

                                                                                                               Javni poziv 

Zahtev- Prijava

О Аутору

Financ