Vesti

Crveni krst Ivanjica realizovao vežbu jedinice za delovanje u nesrećama

U okviru Programa priprema i odgovora na nesreće volonteri Crvenog krsta Ivanjica, članovi Jedinice za delovanje u nesrećama realizovali su vežbu evakuacije i pružanja prve pomoći na nepristupačnim terenima sa akcentom na povećanje spremnosti i efikasnosti u odgovoru kako na nesreće, tako i u redovnim, svakodnevnim uslovima života u slučaju potrebe. Zakonom o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama Crveni krst Srbije prepoznat je kao subjekat od posebnog značaja u odgovoru na nesreće i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu kako u slučaju ekstremnih meteoroloških uslova, tako i u svim drugim slučajevima kada postoji potreba za angažovanjem jednog ovakvog tima, pa samim tim spremnost za odgovor na nesreće različitih oblika i razmera mora biti na najvišem nivou. Ova prva u nizu vežbi početak je celogodišnjih priprema i usavršavanja tehnika pružanja prve pomoći, različitih oblika evakuacije i upotrebom sredstava za transport povređenih u najrazličitijim oblicima. Sve vežbe koje će i u budućnosti biti organizovane realizovaće se u realnim kako terenskim, tako i vremenskim uslovima, a sve u cilju pravovremenog odgovora na nesreće u slučaju realne potrebe.

О Аутору

Financ