Aktuelnosti

Crveni krst Srbije pokrenuo akciju novčane pomoći u petnaest opština

Crveni krst Srbije pokrenuo je akciju novčane pomoći, kojom planira da pomogne 1.000 domaćinstava sa decom na koje je kriza uzrokovana pandemijom korona virusa posebno uticala. Jednokratna novčana pomoć biće pružena u 15 opština na teritoriji Republike Srbije iznosu od 14.860,00 dinara.

Partner u realizaciji aktivnosti novčane pomoći je Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Domaćinstva će se rangirati po kriterijumima:
• Domaćinstvo sa decom koja su u proteklih 6 meseci bila odbijena za dobijanje finansijske novčane pomoći od Centra za socijalni rad (posebno oni koji su odbijeni zbog prihoda, utvrđen iznos u proceni ne prelazi više od 50% finansijske socijane pomoći);
• Domaćinstvo sa decom koja su u proteklih 6 meseci bila odbijena za dobijanje dečijeg dodatka (posebno oni koji su odbijeni zbog prihoda, utvrđen iznos u proceni ne prelazi više od 50% finansijske socijane pomoći).
• Domaćinstvo sa decom koji su korisnici pomoći Crvenog krsta (koji ne ostvaruju pomoć od strane Centra za socijalni rad, korisnici narodnih kuhinja, nisu ,,vidljivi“ za sistem pomoći od strane nadležnih institucija ).
• Domaćinstvo sa decom koji su korisnici finansijske socijalne pomoći od Centra za socijalni rad i/ili dečijeg dodatka od lokalne samouprave/sekretarijata za društvenu brigu o deci, a čiji utvrđen iznos u proceni ne prelazi više od 50 % od ukupne prosečne neto zarade u Republici Srbiji za tekući mesec.

Registracija i identifikacija porodica za pružane novčane pomoći izvršena je na osnovu postojećih informacija i podataka sa kojima raspolažu organizacije Crvenog krsta, centri za socijani rad, lokalne samouprave – sekretarijati za društvenu brigu o deci i patronažne službe domova zdravlja.
U slučaju neispunjavanja potrebnih kriterijuma, a izražene potrebe za pomoći, organizacije Crvenog krsta u opštinama i gradovima i nadležne institucije mogu iskazati potrebu za dodatnim razmatranjem za obezbeđivanje pomoći za porodice sa decom koje se nalaze u graničnim vrednostima definisanih kriterijuma.


Za ovu vrstu aktivnosti Crveni krst Srbije uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obezbedio je ukupna sredstva u iznosu od 14.860.000 dinaraCrveni krst Srbije će izvršiti evaluaciju korišćenja novčane pomoći terenskom posetom domaćinstava, kao i monitoring realizovanih aktivnosti, tokom januara i februara 2021. godine.

О Аутору

Financ