Vesti

Dopuna Javnog Poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-3/2016

  1. novembar 2016. godine

I v a nj i c a

DOPUNA

JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog

informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini

 

 U tački I dodaje se stav 3 koji glasi:

„Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara“.

            U ostalom delu tekst Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini, koji je objavljen u dnevnom listu „Danas“ dana 27.10.2016. godine, i na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, ostaje nepromenjen.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                  Zoran Lazović

О Аутору

Financ