Vesti

Dopuna Javnog Poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 642-3/2016

  1. новембар 2016. године

И в а њ и ц а

ДОПУНА

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног

информисања на територији општине Ивањица у 2016. години

 

 У тачки I додаје се став 3 који гласи:

„Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 200.000,00 динара“.

            У осталом делу текст Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години, који је објављен у дневном листу „Данас“ дана 27.10.2016. године, и на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, остаје непромењен.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                  Зоран Лазовић

О Аутору

Financ