Vesti

Evropska nedelja programiranja u Tehničkoj školi

Aktivnosti u okviru Evropske nedelje programiranja

U sredu 16.10.2019. i četvrtak 17.10.2019. u Tehničkoj školi Ivanjica u okviru obeležavanja Evropske nedelje programiranja realizovane su aktivnosti:

Aktivnosti u sredu 16.10.2019.:

 • Vrste programskih jezika
 • Prikaz uma „Razvoj programskih jezika“
 • Prikaz prezentacije „Programski jezik S“
 • Prikaz prezetntacije „Programski jezik S++“
 • Testiranje znanja učenika (kviz u vidu prezentacije) –pitanja o osnovama programa S
 • Izrada prvih programa u S ( učenicima su podeljeni nastavni listići)
 • Izrada prvih programa u S++ ( učenicima su podeljeni nastavni listići)
 • Prikaz sajta:  https://repl.it/
 • Pano utisaka na onlajn tabli  LinoIt
http://linoit.com/users/DraganaB/canvases/Code%20week%202019

Aktivnosti u četvrtak 17.10.2019.:

 • Vrste programskih jezika
 • Prikaz uma „Razvoj programskih jezika“
 • Prikaz prezentacije „Programski jezik Scratch“
 • Prikaz prezentacije „Programski jezik Python “
 • Testiranje znanja učenika (kviz u vidu prezentacije) –pitanja o osnovama programa Python
 • Izrada prvih programa u  Python-y ( učenicima su podeljeni nastavni listići)
 • Prikaz sajta:  https://repl.it/
 • Pano utisaka na onlajn tabli  LinoIt
 • http://linoit.com/users/DraganaB/canvases/Code%20week%202019

Svi materijali nalaze se na sledećem sajtu:

http://linoit.com/users/DraganaB/canvases/Code%20week%202019

Za učenike su predviđeni dodatni materijali u programu S i S++.

U okviru LinoIt panoa nalaze se prezetnacije, nastavni listići, kviz i dodatni materijali.

O Evropskoj nedelji programiranja

„Evropska nedelja programiranja“ podržava promociju programiranja, digitalne pismenosti i unapređenja osnovnih informatičkih znanja i veština svih učenika.

Od 2013. Godine, kada je „Evropska nedelja programiranja“ pokrenula, ova manifestacija prisutna je preko 500 zemalja sveta.

Realizaciju ovogodišnje „Evropske nedelje programiranja“ podržava  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nastavnici su sa učenicima obradili osnove S-a S++ i Python-a  i na taj način su učenici napravili svoje prve korake kao digitalni autori i tako dali svoj doprinos Evropskoj nedelji programiranja.

Kako je naša škola sa više područja rada i obrazovnih profila, a samo obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje ima predmet Računari i programiranje, nastavnici su smatrali da će odziv među učenicima biti veliki, što je i bio.

Evropska nedelja programiranja u našoj školi

Evropska nedelja programiranja po drugi put se održala u Tehničkoj školi u Ivanjici, pod sloganom „Nedelja programiranja u Tehničkoj školi“.

Aktivnosti nastavnika su uključivale rad sa učenicima naše škole.

Ciljevi evropske nedelje programiranja bili su da pomognu učenicima da:

1.         Upoznaju osnove programskog jezika S,  S++  i Python

2.         Nauče da koriste S, S++ i Python

3.         Testiraju svoje znanje iz osnova C-a i Python-a

Učenici koji su prisustvovali aktivnostima 16.10.2019. godine su: Darko Simović, Stefan Milošević, Parezanović Jovan, Luka Milutinović, Milovančević Miloš, Ćeriman Milosav, Filip Bošković, Petar Nešovanović, Miloš Mojović, Ristić Dejan, Bogdan Zlatić iz odeljenja III1, Ana Zečević i Aleksa Jelić iz odeljenja I 5.

Nastavnici i saradnici koji su podržali Evropsku nedelju programiranja 16.10.2019. su: Dejan Vukićević, Branka Ajdačić, Boban Rabrenović, Jelena Bogdanović, Bašić Božo, Bošković Milica, Dragana Jovanović, Dragana Popović Vulović i Stefan Radonjić.

Učenici koji su prisustvovali aktivnostima 17.10.2019. godine su: Darko Simović, Stefan Stevanović, Parezanović Jovan, Bojović Darko, Milovančević Miloš, Filip Bošković, Petar Nešovanović, Miloš Mojović, Ristić Dejan, Bogdan Zlatić iz odeljenja III1, Veđić Lazar, Borović Miloš i Đokić Dalibor iz odeljenja IV3, Nemanja Klipa i Bogdan Jolović III4,   Dušan Karaklajić, Anđela Nešković, Milutinović Jelena, Đoković Anđela, Jelić Anđela, Ana Zečević, Marija Rogonjić, Marija Stefanović, Valentina Luković, Milica Jovović, Sara Matović, Kuvekalović Emilija, Radovanović Maja, Petrović Jovana i Nataša  Stojankić iz I 5.

Nastavnici i saradnici koji su podržali Evropsku nedelju programiranja 17.10.2019. su: Dejan Vukićević, Dragana Milosavljević, Slavica Krivokuća, Dragana Pešić i Vučetić Ankica.

Učenici i nastavnici koji su učestvovali u izradi prezentacija i drugih materijala:

 • „Razvoj programskih jezika“ (prezentacija i mapa uma) -Ana Zečević I 5
 • „Programski jezik Python “-Valentina Luković, Anđela Branković i Ema Kuvekalović I 5
 • „Programski jezik S“ – Aleksa Jelić i Ana Zečević I 5
 • „Programski jezik Scratch“ -Milica Jovović i Anćela Đoković  I 5
 • „Programski jezik S++“ -Nemanja Klipa III 4
 • Kviz (programski jezik S) –nastavnik Dragana Bogdanović
 • Kviz (programski jezik Python)- nastavnik Miloratka Simeunović
 • Nastavni listići (kodovi u programskom jeziku S) –nastavnik Dragana Bogdanović
 • Nastavni listići (kodovi u programskom jeziku Python) –nastavnik Miloratka Simeunović

 Učenici i nastavnici koji su učestvovali u izradi panoa:

 • Aleksandra Marković  I2 (Python, S /S++)
 • Uroš Kaplanović i Ana Zečević I5– Codeweek
 • Dragana Bogdanović i mr Miloratka Simeunović

Aktivnosti sa evropske nedelje programiranja prosleđene su:

 • codeweek.eu
 • Školskoj upravi u Čačku
 • Prosvetnom pregledu
 • Ivanjičkom sajtu

Tim za Evropsku nedelju programranja  2019 činili su:

 • Dragana Bogdanović
 • mr Miloratka Simeunović
 • Mirjana Nenadić

Mediji:

TV Golija-TV Melos:  https://www.youtube.com/watch?v=WvWQAOsrgPE

Na sajtu škole biće uskoro okačene fotografije našeg radnog prostora, kao i fotografije sa aktivnosti u okviru Evropske nedelje programiranja.

О Аутору

Financ