Vesti

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom obeležavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima volonteri Crvenog krsta Ivanjica su na kreativan i atraktivan način skrenuli pažnju naših sugrađana na ovaj globalni problem performansom u glavnoj ulici. Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je treća na svetu najprofitabilnija kriminalna delatnost, posle trgovine drogom i oružjem, a najčešće žrtve su žene i mlade devojke koje su neretko izložene seksualnoj eksploataciji, a sve je češći i slučaj vrbovanja dece za vršenje krivičnih dela poput trgovine narkoticima, prinudnog prosjačenja, ali i prinudnog rada u gotovo nezamislivim nehumanim uslovima. Volonteri Crvenog krsta Ivanjica su na ovaj način želeli da pokažu da trgovina ljudima postoji i da se dešava oko nas svakodnevno, samo je teško uočljiva. Čitavu manifestaciju propratilo je deljenje edukativnog materijala sa porukama koje se odnose na načine zaštite od ulaska u lanac trgovine ljudima i prevenciju. Kao sastavni deo šire kampanje koja se odnosi na ovu tematiku u narednim danima biće realizovana edukativna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

О Аутору

Financ