Exchange 5 -Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom

NAZIV PROJEKTA: Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom

VREDNOST PROJEKTA: 205.035,57 evra

KOAPLIKANTI: Opština Gornji Milanovac, Opština Ivanjica, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

PRIDRUŽENI ENTITET: Naučno tehnološki park Čačak

UČEŠĆE GRADA ČAČKA: 13.327,31 evra

UČEŠĆE OPŠTINE GORNJI MILANOVAC: 6.663,65 evra

UČEŠĆE OPŠTINE IVANJICA: 6.350,00 evra

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA: 22.12.2018

TRAJANJE PROJEKTA: 23  meseca

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014. Projekat sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Opština Ivanjica će u saradnji sa Gradom Čačkom i opštinom Gornji Milanovac, kao i Regionalnom agencijom za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga realizovati projekat pod nazivom „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“. Ovaj projekat se bavi trenutno najizazovnijim područujem u lokalnoj samoupravi – upravljanje javnom imovinom, kao i njegovim jakim uticajem na upravljanje javnim finansijama. Upravljanje imovinom je oblast koja zahteva temeljno uređenje, a putem ovog projekta dobija zasluženu pažnju da se ta problematika uredi i bude alat za privlačenje investicija i ostvarivanje benefita u gradovima i opštinama. Kvalitetne zakonske izmene daju šansu da lokalne samouprave dobro upravljaju i koriste javnu svojinu, da se ona upiše i koristi za razvoj.

Spora administracija i proces donošenja odluka, strateško planiranje i nedostatak finansijskih sredstava suzili su nacionalnu regulativu u različitim kursevima tokom prethodnih decenija. To je uzrokovalo odlaganja u većini rešenja lokalnih administracija, nejasne procedure i različita tumačenja različitih propisa, uključujući nedostatak agilnog i standardizovanog postupka popisa javne imovine na lokalnom nivou i procesa registracije.

OPŠTI CILJ PROJEKTA: Doprinos povećanju efektivnosti, efikasnosti i transparentnosti javne administracije kroz poboljšanje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou, omogućavanjem javnih usluga pogodnijim i pristupačnijim građanima i preduzećima.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Povećanje kapaciteta upravljanja javnom imovinom Grada Čačka, opština Gornji Milanovac i Ivanjica, pružanje srodnih usluga uspostavljanjem efikasne, efektivne i transparentne baze podataka o javnom vlasništvu, posebno za osnovne, komunalne infrastrukture koja snažno utiče na donošenje odluka LSG-a, životni uslovi građana i okruženje za razvoj poslovanja.

Projekat se bavi procesom legalizacije podzemne komunalne mreže kao vredne javne imovine za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i efikasno planiranje budžeta i realizaciju svih budućih investicija. Sa pratećom infrastrukturom iznad i ispod zemlje, kao sastavnim delom mreža.

AKTIVNOSTI:

A1.1. Uspostavljanje/poboljšanje opštinske organizacije u oblasti javnog upravljanja;

A2.1. Jačanje kapaciteta službenika lokalne samouprave, osoblja i predstavnika opštinskih institucija i organizacija;

A3.1. Analiza i uspostavljanje neophodne informaciono komunikacione tehnologije za javno upravljanje usklađene sa zahtevima važećih propisa;

A4.1. Prikupljanje, verifikacija i analiza podataka o imovini;

A5.1. Unošenje podataka o imovinskom vlasništvu od strane lokalne samouprave u Centralnu bazu podataka koju vodi  Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

A6.1. Povezivanje imovinske baze podataka i knjigovodstvene baze podataka Gradske uprave za finansije;

A7.1. Utvrđivanje stvarnog stanja imovine, njenog korisnika ili svrhe i iniciranje promene u Katastarskoj evidenciji;

A8.1. Sprovođenje geodetskih radova koji su neophodni za ostvarivanje prava na registraciju javnog vlasništva kod Republikog geodetskog zavoda;

A9.1. Utvrđivanje vrednosti imovine definisane kao prioritet za vrednovanje;

A10.1. Priprema tehničke dokumentacije neophodne za legalizaciju imovine bez građevinske dozvole;

A11.1. Promocija aktivnosti projekta i povećanje vidljivosti akcije.

REZULTATI:

R1 –  Usklađivanje 12 postojećih i dostavljanje nedostajućih akata lokalnoj samoupravi koje se bave javnom imovinom;

R2 – Povećanje kapaciteta 160 službenika i zaposlenih u javnom sektoru;

R3 – Uspostavljanje informaciono komunikacionih tehnologija u oblasti javnog upravljanja;

R4 – Prikupljanje, provera i analiza do 50 baza podataka;

R5 – Unošenje podataka za 3 opštine, za 3 komunalne mreže i pripadajuću infrastrukturu;

R6 – Povezivanje 3 baze podataka o imovini sa knjigovodstvenom bazom podataka;

R7 – Utvrđivanje stvarnog stanja imovine, njenog korisnika ili svrhe i iniciranje promene u katastru;

R8 – Sprovođenje geodetskih radova na 46 km komunalne mreže;

R9 – Utvrđivanje vrednosti 3 javne vodovodne mreže;          

R10 – Priprema tehničke dokumentacije neophodne za legalizaciju;

R11 – Vidljivost i promovisanje projekta.

Radionice:

Prva po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 06. novembra 2019 godine u prostorijama opštine Ivanjica.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „Upravljanje lokalnom javnom imovinom i relevantni regulatorni okvir“. Na radionici je istaknut značaj strateškog pristupa u organizaciji procesa upravljanja imovinom, informatičkoj povezanosti u procesu upravljanja i dat je uvod u predstojeće teme iz oblasti pravno-administrativnih pitanja, finansija, dobre komunikacije.

14. februara 2019 godine u prostorijama Grada Čačka održan je prvi sastanak Radnog tima koji će raditi na implementaciji projekta „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javne svojine“ koji finansira EU u okviru Grant šeme Programa Exchange 5.

Opšti cilj projekta je doprinos povećanju efektivnosti, efikasnosti i transparentnosti javne administracije kroz poboljšanje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou, omogućavanjem javnih usluga pogodnijim i pristupačnijim građanima i preduzećima. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica biti u mogućnosti da uspostave uređen sistem upravljanja imovinom i tako ispune jedan od najznačajnih zadataka lokalne samouprave na planu ispunjavanja zakonskih obaveza koje proističu iz Zakona o javnoj svojini (2011). Projektom je predviđena reralizacija niza aktivnosti od harmonizacije postojećih i donošenja novih pravnih akata, preko nabavke neophodne računarske opreme do snimanja i izrade tehničke dokumentacije za ozakonjenje vodovodnih mreža u Trnavi, na Rudniku i Prilikama. Pored ovog, Projektom je predviđen upis podataka o nepokretnostima u Republičku Direkciju za imovinu.

Članovi projektnog tima su tokom zajedničkog sastanka bili u prilici da se upoznaju sa svojim zaduženjima i obavezama na projektu, aktivnostima koje će biti sprovedene u svakoj partnerskoj opštini, dešavanjima na dvodnevnoj radionici koja je bila održana u Beogradu 29. i 30.01.2019 godine, a na kojoj su prisustvovali zaposleni iz Grada Čačka. Diskutovalo je o nameni učešća opština Gornji Milanovac i Ivanjica. Takođe, na sastanku su dogovoreni koraci za dalju realizaciju projekta, a koji, između ostalog podrazumevaju potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Čačka i opština Gornji Milanovac i Ivanjica.

Druga po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 18. novembra 2019 godine u prostorijama opštine Gornji Milanovac.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „Pravni okviri za upravljanje imovinom lokalnih samouprava“. Na radionici je istaknut značaj efikasnog definisanja nadležnosti lokalne samouprave i primene relevantinih zakona, odredbi i podzakonskih akata; značaj efikasnog usklađivanja opštih akata opština i gradova sa važećim pravnim okvirom; značaj definisanja procedura saradnje između službi i organizacija, javnih preduzeća sa jedinicima lokalne samouprave u okviru JLS.

Treća po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 27. novembra 2019 godine u prostorijama Hotela „Livade“ Čačak.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „Procena vrednosti I deo“. Istaknut je značaj procene vrednosti imovine. Učesnici radionice razgovarali su o organizaciji procene vrednosti imovine, terenskom radu, pristupu proceni imovine, izboru i primeni metoda procene, imovinsko-pravnoj dokumentaciji za nepokretnosti.

Četvrta po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 04. decembra 2019 godine u prostorijama Hotela „Livade“ Čačak.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „Procena vrednosti II deo“. Na radionici je istaknut značaj odabira odgovarajuće metode procene vrednosti imovine i njihova praktična primena; priprema tenderske dokumentacije za angažovanje procenitelja i najčešći problemi u proceni; prikupljanje, selekcija i analiza podataka, neophodnih, kako u procesu pripreme tenderske dokumentacije, tako i u samom procesu procene vrednosti.

Peta po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 13. marta 2020 godine u prostorijama opštine Gornji Milanovac.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „Popis i upis podžemne infrasturkture“. Na radionici je istaknut značaj saradnje sa Republičkim Geodestksim Zavodom i postupak upisa vodova; potreba da se objedini u efikasan sistem, saradnja resornih institucija JLS i RGZ; značaj da se upravljanje javnom imovinom ustroji kao efikasan i funkcionalno objedinjen sistem sa svim relevantnim strukturama.

Šesta, ujedno i poslednja radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 03. juna 2020 godine u prostorijama opštine Ivanjica.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice je bila: „IKT i GIS u upravljanju javnom imovinom“. Učesnici radionice istakli su značaj upotrebe GIS-a u lokalnoj samoupravi, jer se mnogo brže i efikasnije uspostavlja efikasna evidencija raznovrsnih ključnih podataka. Učesnici su izrazili potrebu za obukom iz oblasti korišćenja GIS-a, odnosno organizacije, implementacije i korišćenja prostornih podataka u lokalnoj samoupravi i za rukovodioce i za ostale korisnike.

U okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom” ukupno je organizovano šest radionica na temu razmene znanja i iskustava u upravljanju javnom svojinom u partnerskim lokalnim samoupravama, čime je ova projektna aktivnost uspešno realizovana.

Završna konferencija projekta:„Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“ koji su zajednički realizovali Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica, Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Naučno tehnološki park kao pridruženi entitet, održana je 13. novembra 2020 godine u Hotelu „Livade“ Čačak. Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 i najnovijih mera Vlade Republike Srbije, prema kojoj se ograničava broj ljudi koji mogu da borave na jednom mestu u zatvorenom ili na otvorenom, konferenciji je prisustvovalo 5 učesnika, zaposlenih u Gradu Čačku, bez mogućnosti medijskog prisustva. Ostali učesnici su prisustvovali  putem Google Meeting-a. Prezentacije su održali: Gordan Đorđević, šef Odeljenja za informatiku i analitiku Grada Čačka sa temom: „Povezivanje baze podataka o imovini sa računovodstvenom bazom podataka Uprave za finansije; Svetlana Jevtović, Odeljenje za imovinsko pravne poslove, Opština Gornji Milanovac sa temom „Pravni i organizacioni okvir upravljanja javnom svojinom“ i Milka Kaplanović, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove – koordinator za LER opštine Ivanjica sa temom, „Upravljanje imovinom u javnoj svojini u opštini Ivanjica – izazovi i iskustva“.

Projekat je trajao 23 meseca. 

Promocija projekta Exchange 5 na sajmu ECOFAIR

16. ECOFAIR – Međunarodni sajam zaštite životne sredine održan je u Beogradu, u periodu od 02. do 04. oktobra 2019 godine. Ovom prilikom Grad Čačak je predstavio projekat Exchange 5: Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom.

02. oktobra 2019 godine, prezentaciju na temu: „Unapređenje upravljanja javnom imovinom – značaj javnog upravljanja“ održao je Radomir Milovanović, direktor „MSP Konsaltinga“. Zatim 03. oktobra 2019 godine Radojica Gavrilović, šef Službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata, održao je prezenaciju na temu: „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom-o projektu“. 04. oktobra 2019 godine i poslednjeg dana sajma, Jovana Đokić, koordinator projekta za Grad Čačak, prezentovala je na temu: „Komunikacioni plan“.