Aktuelnosti Vanredno stanje 2020 Vesti

Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona

Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona
u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i
korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija
ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)
2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen
dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa
minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i
dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve
prostorije što češće,
4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku
sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola,
5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona
telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva
korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl),
7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica,
8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i
nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna
lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se
sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju,
8. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste
na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima,
itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti
jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od
tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za
jednog korisnika,
9. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre
koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno
mesto,
2
10. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu
kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na
visokoj temperaturi,
11. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za
presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da
se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
12. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati
minimum jednom u toku radnog dana,
13. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti
dezinfikovan nakon završetka rada salona,
14. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19,
(povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano
disanje) odgovorno lice salona dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija
salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti,
15. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19,
(povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano
disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga
zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu
zdravlja – COVID ambulanti,
Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19
24. april 2020. godine
u Beogradu

О Аутору

Financ