IZBORI 2023

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, broj 14/22),

Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 10. novembra 2023. godine, donela je

O D L U K U

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE

REPUBLIKE SRBIJE

RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE

I

Za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine, određuje se 57 biračkih mesta na teritoriji opštine Ivanjica, i to:

Red.br.NAZIV BIRAČKOG MESTAADRESA BIRAČKOG MESTAPODRUČJE KOJE OBUHVATA BIRAČKO MESTO(ulica, kućni broj, selo, zaselak, naselje)
1.   
1OPŠTINA IVANJICAIVANJICA, VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR. 1Bedina Varoš, ulice Venijamina Marinkovića od broja 5-115, 121-143, 155, 157, 165, 171, 181, 2-186, 220 i 358, Javorska 18 i 184, Javorski put 81, 183, 195, 42, 64 i 110, Kej oslobođenja i Partizanska
2DOM KULTUREIVANJICA, VENIJAMINA MARINKOVIĆA BBUlice Braće Rabrenović, Braće Rajković, Vukadina Stojanovića, Lamela, Marka Cuparića, Milana Mihailovića, Milojice Nikolića, Moravičke čete, Perse Rajević i Radnička
3OSNOVNI SUD U IVANJICIIVANJICA, BOŠKA PETROVIĆA BR. 93 Bedina Varoš, ulice Boška Petrovića, Dragana Šabanovića i Milinka Kušića
4TEHNIČKA ŠKOLAIVANJICA, MIĆE MATOVIĆA BR. 2Ulice Branislava Nušića, Javorska 1-195 i 2-206, Javorski put 1-195 i 2-182, Majora Ilića, Miće Matovića, Njegoševa i Šljivići
5OŠ „MILINKO KUŠIĆ“IVANJICA, 13 SEPTEMBRA BR. 54Ulice Dragice Parezanović, Dragiše Karapetrovića, Druga proleterska 1-35 i 2-36, Kej Braće Damjanović, Mrkočevac, Nade Popović, Uroša Stefanovića, Cvetka Zečevića i Crnogorska
6GIMNAZIJAIVANJICA, 13 SEPTEMBRA BR. 5813. septembra, Braće Kušić, Braće Simić, Generala Bujoševića, Dragiše Mićić, Kose Pacić, Krajiških brigada, Kušićan, Miljka Savića, Pavla Ratkovića, Pandurice, Radisava Karapetrovića, Hadži-Prodanova i Šumljanska
7OŠ „KIRILO SAVIĆ“IVANJICA, KIRILA SAVIĆA BBUlica Druge proleterske brigade
8OŠ „KIRILO SAVIĆ“IVANJICA, KIRILA SAVIĆA BBUlice Kirila Savića, Lug, Milana Zarića Tangova, Moravička, Nikole Rabrenovića, Proleterska, Otočka, Petra Bojovića, Stevana Čolovića i Crnjevo
9POSLOVNI OBJEKAT-SALA, VL. BEŠEVIĆ MILOŠAIVANJICA, VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR. 1928 Bedina Varoš, Venijamina Marinkovića 19, 135-157, 161, 163, 169, 171, 177, 179, 185-327, 30, 88, 112, 148, 156, 186, 188-220, 222-354 i 366-568, Golijska, Kapetana Jakovića, Karađorđeva, Miloša Đelkapića i Starovlaška
10SEOSKI DOMBEDINA VAROŠBele njive i Gliječa
11OSNOVNA ŠKOLABUDOŽELJABudoželja
12STUTRMK – MARAKANA, VL. MARKA KOVAČEVIĆASVEŠTICA11 Bedina Varoš, 11 Sveštica, Buk, Venijamina Marinkovića, Zaseok bb, Lučka reka i Karađorđeva
13OBJEKAT EURO-FRIGO POŽEGA – VL. VLADAN VULOVIĆBEDINA VAROŠ12 Bedina Varoš, 8 Rokci i Zaseok
14KUĆA VUJOVIĆ MILANASVEŠTICASveštica
15OŠ „MILAN VUČIĆEVIĆ ZVERAC“BRATLJEVOBratljevo i Rovine
16KUĆA BAKOVIĆ ČEDAGLEĐICAGornja Gleđica
17KUĆA KAPLANOVIĆ ĐURAGLEĐICADonja Gleđica
18OSNOVNA ŠKOLA U BELOJ CRKVIBREZOVABrezova
19OSNOVNA ŠKOLARAVNA GORARavna Gora
20OSNOVNA ŠKOLAKATIĆI2 Brezova, 4 Katići, Đelkape, Maće, Radojičići i Stišovići
21KUĆA ČEKEREVAC MILISAVA U ČEPOVUBREZOVAZaseok Čepovo
22OSNOVNA ŠKOLAŠARENIKŠarenik
23OSNOVNA ŠKOLA U BUKOVICIBUKOVICA1 Sađavac, 1 Šume i Bukovica
24VATROGASNI DOMIVANJICA, MILINKA KUŠIĆA 189Sađavac i Šume
25OSNOVNA ŠKOLA U RAŠČIĆIMAŠUMERaščići
26OŠ „NEDELJKO KOŠANIN“DEVIĆIVionica, Devići i Čečina
27AMBULANTA DOMA ZDRAVLJAERČEGE1 Medovine i Erčege
28KUĆA ĆERIMAN SELIMIRAMEDOVINEMedovine
29OSNOVNA ŠKOLAVUČAKVučak
30OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“KOVILJEVasiljevići, Kovilje i Smiljevac 
31OŠ „MAJOR ILIĆ“KUŠIĆIDeretin i Kušići
32OSNOVNA ŠKOLAMASKOVAMaskova
33KUĆA NEDELJKA KOVAČEVIĆAJAVORSKA RAVNA GORAKušićka Ravna Gora i Ravna Gora
34DOM KULTURELUKELuke
35OSNOVNA ŠKOLALISALisa
36KUĆA BEŠEVIĆ STOJELISAVenac
37OSNOVNA ŠKOLAMEĐUREČJE1 Rokci, Mana i Međurečje
38OSNOVNA ŠKOLA U CRVENOJ GORIROKCIRokci
39SEOSKI DOMKOSOVICAKosovica 
40PRODAVNICA VL. LIŠANIN RATKAKOMADINEKomadine
41KUĆA BORIVOJA AVRAMOVIĆAKUMANICAKumanica
42OSNOVNA ŠKOLAMOČIOCIMočioci i Preseka
43OSNOVNA ŠKOLAOPALJENIKBare, Baulovići, Botorići, Budžaci, Vrletnice, Gromovići, Jovanovići, Koprivnica, Milandža, Opaljenik i Planinica
44KUĆA RUDAKOVIĆ DRAGANASIVČINAArsenijevići, Burojevići, Danilovići, Jevac i Sivčina
45OSNOVNA ŠKOLAOSONICAOsonica
46OSNOVNA ŠKOLA U OSTATIJIKORITNIKKoritnik
47OSNOVNA ŠKOLABRUSNIKBrusnik
48MESNA ZAJEDNICAPRILIKEPrilike
49POSLOVNO STAMBENI OBJEKAT VL. RAJKOVIĆ DUŠKADUBRAVAKlepani
50OSNOVNA ŠKOLA „SRETEN LAZAREVIĆ“PRILIKERadaljevo
51PRODAVNICA 33 „PRILIKE“ U GORNJEM RADALJEVURADALJEVO4 Radaljevo
52KUĆA POLEDICA VIDOSAVA U GRABOVICIDUBRAVADubrava
53OSNOVNA ŠKOLA U CEROVIDUBRAVACerova
54MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICAVRMBAJEBraduljice, Vionica, Vrmbaje, Golovša, Gradine, Dolovi, Ledine, Markovići, Mizdraci, Pridvorica, Radojičići i Usilje
55OSNOVNA ŠKOLA U VELJOVIĆIMAVRMBAJEAleksići, Bogićevići, Veljovići, Glukci, Kimčete, Kojinovići, Lučice, Stanići, Tutići i Ćubrci
56OSNOVNA ŠKOLA U OGRAĐENIKUDOBRI DOVrletnice, Dobri Do, Dukatovići, Zapotočje i Ograđenik
57OSNOVNA ŠKOLA U SREDNJOJ RECIDAJIĆIGradac i Dajići

II

Ovu odluku objaviti na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije.

01 Broj: 013-3/2023

U Ivanjici, 10. novembra 2023. godine

Opštinska izborna komisija opštine Ivanjica

ZAMENIK PREDSEDNIKA

                                                                                                                                  M.P.

           Tihomir Ivković

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Sl.glasnik RS“, broj 14/22) i člana 11. stav 1. Uputstva o načinu određivanja biračkih mesta („Službeni glasnik RS“, broj 91/2023- prečišćeni tekst), Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 28. novembra 2023. godine, donela je

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE

I

Za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine, menja se naziv  biračkog mesta pod rednim brojem 41 tako da sada glasi :

Red.br.NAZIV BIRAČKOG MESTAADRESA BIRAČKOG MESTAPODRUČJE KOJE OBUHVATA BIRAČKO MESTO(ulica, kućni broj, selo, zaselak, naselje)
41KUĆA TIHOMIRA AVRAMOVIĆAKUMANICAKumanica

a osnovu člana 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Sl.glasnik RS“, broj 14/22) i člana 11. stav 1. Uputstva o načinu određivanja biračkih mesta („Službeni glasnik RS“, broj 91/2023- prečišćeni tekst), Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 6. decembra 2023. godine, donela je

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE

I

Za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine, menja se naziv i adresa biračkog mesta pod rednim brojem 52 tako da sada glasi :

Red.br.NAZIV BIRAČKOG MESTAADRESA BIRAČKOG MESTAPODRUČJE KOJE OBUHVATA BIRAČKO MESTO(ulica, kućni broj, selo, zaselak, naselje)
52POSLOVNI OBJEKAT U VLASNIŠTVU MILOŠA MARKOVIĆA I BOŠKA BRKOVIĆADUBRAVADubrava

II

Ovu odluku objaviti na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije.

01 Broj: 013 – 44 /2023

U Ivanjici, 6. decembar  2023. godine

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE IVANJICA

PREDSEDNIK

                                                                                                                                  M.P.

           Ivana Bešević

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući  u sklasu sa članom 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Sl.glasnik RS“, broj 14/22) , Izborna komisija Opštine Ivanjica na sednici održanoj 10. novembra 2023. godine  donela je Odluku o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Ivanjica za glasanje na izborima za narodne poslanike narodne skupštine Rapublike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine. Navedenom Odlukom za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije određeno je 57 biračkih mesta.

Ovom Odlukom menja se napred pomenuta Odluka tako što se menja mesto i naziv biračkog mesta pod rednim brojem 32 tako da umesto «OSNOVNA ŠKOLA»MASKOVA sada glasi «KUĆA RADOLJUBA CVETKOVIĆA» MASKOVA.Predmetna izmena se vrši iz razloga što je prostorija koja je prvobitno određena za biračko mesto usled obilnih snežnih padavina postala neuslovna za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine .

Članom 11. stav 1. Uputstva o načinu određivanja biračkih mesta („Službeni glasnik RS“, broj 91/2023- prečišćeni tekst) propisano je da odluku o izmeni i/ili dopuni odluke o određivanju biračkih mesta na kojima će se glasati na izborima donosi lokalna izborna komisija.

Izborna komisija opštine Ivanjica

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Sl.glasnik RS“, broj 14/22) i člana 11. stav 1. Uputstva o načinu određivanja biračkih mesta („Službeni glasnik RS“, broj 91/2023- prečišćeni tekst), Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 1. decembra 2023. godine, donela je

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE

I

Za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine, menja se mesto i naziv biračkog mesta pod rednim brojem 32 tako da sada glasi :

Red.br.NAZIV BIRAČKOG MESTAADRESA BIRAČKOG MESTAPODRUČJE KOJE OBUHVATA BIRAČKO MESTO(ulica, kućni broj, selo, zaselak, naselje)
32KUĆA RADOLJUBA CVETKOVIĆA MASKOVAMaskova

II

Ovu odluku objaviti na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije.

01 Broj: 013-23 /2023

U Ivanjici, 1. decembar  2023. godine

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE IVANJICA

PREDSEDNIK

                                                                                                                           Ivana Bešević

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući  u sklasu sa članom 56. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Sl.glasnik RS“, broj 14/22) , Izborna komisija Opštine Ivanjica na sednici održanoj 10. novembra 2023. godine  donela je Odluku o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Ivanjica za glasanje na izborima za narodne poslanike narodne skupštine Rapublike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine. Navedenom Odlukom za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije određeno je 57 biračkih mesta.

Ovom Odlukom menja se napred pomenuta Odluka tako što se menja mesto i naziv biračkog mesta pod rednim brojem 32 tako da umesto «OSNOVNA ŠKOLA»MASKOVA sada glasi «KUĆA RADOLJUBA CVETKOVIĆA» MASKOVA.Predmetna izmena se vrši iz razloga što je prostorija koja je prvobitno određena za biračko mesto usled obilnih snežnih padavina postala neuslovna za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanim za 17. decembar 2023. godine .

Članom 11. stav 1. Uputstva o načinu određivanja biračkih mesta („Službeni glasnik RS“, broj 91/2023- prečišćeni tekst) propisano je da odluku o izmeni i/ili dopuni odluke o određivanju biračkih mesta na kojima će se glasati na izborima donosi lokalna izborna komisija.

Izborna komisija opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

IZBORNA KOMISIJA

Broj: 013-60/2023-01

Dana: 13.12.2023. godine

I v a nj i c a

OBAVEŠTENJE

             Obaveštavaju se svi birači na teritoriji Opštine Ivanjica koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta da mogu da glasaju van biračkog mesta na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obaveste lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, odnosno od četvrtka 14. decembra, a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11,00 časova a u skladu sa članom 96. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Sl. glasnik RS“, broj 14/2022).  

              Svoje prijave birači mogu podneti na sledeće kontakt telefone:

               Ivana Bešević, 065/89-11-552

               Bojana Glavinić, 065/89-11-555

                                                                                                                        PREDSEDNIK

Ivana Bešević

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

IZBORNA KOMISIJA

Broj: 013-61/2023-01

Dana: 13.12.2023. godine

I v a nj i c a

OBAVEŠTENJE

             Obaveštavaju se svi birači koji glasaju na biračkom mestu broj 32, da će se glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine RS zakazanim za 17. decembar 2023. godine, umesto u Osnovnoj školi u Maskovi, održati u kući Radoljuba Cvetkovića u Maskovi, a birači  koji glasaju na biračkom mestu broj 52, umesto u kući Poledica Vidosava u Grabovici, održati u Poslovnom objektu u vlasništvu Miloša Markovića i Boška Brkovića u Dubravi.

                                                                                                                        PREDSEDNIK

Ivana Bešević

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

IZBORNA KOMISIJA

Broj: 013-79/2023-01

Dana: 17.12.2023. godine

I v a nj i c a

OBAVEŠTENJE

          Ukupan broj birača koji su do dana glasanja obavestili Izbornu Komisiju opštine Ivanjica da žele da glasaju van biračkog mesta je 38.   

                                                                                                                        PREDSEDNIK

                                                                                                          Ivana Bešević