Vesti

Izmena javnog poziva za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN  27%N iz republičkih robnih rezervi

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01 Broj: 338-3/2018

Datum: 19.11.2018. godine

Shodno zaključku Vlade RS o bespovratnoj  isporuci  mineralnog  đubriva  KAN  27%N, 05  Broj: 339-9528/2018 od 11.10.2018. godine, i zaključka Vlade RS o  bespovratnoj  isporuci  mineralnog  đubriva  KAN  27%N,   05  Broj:  339-11019/2018  od 16.11.2018. godine,

OPŠTINA IVANJICA

ul. Venijamina Marinkovića 1

 

 

OGLAŠAVA IZMENU JAVNOG POZIVA

za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN  27%N

iz republičkih robnih rezervi

MENJA SE Javni poziv 01 Broj: 338-3/2018 od 09.11.2018. godine, za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi,  tako da glasi:

  • u tački I reči: „273.750 kg“ se zamenjuju rečima „203.750 kg“, i
  • u tački III u stavu 3. posle reči: „ – preko članova saveta mesnih zajednica, od do 26. novembra 2018. godine „ dodaje se: „ – preko udruženja voćara, od 13. do 26. novembra 2018. godine“.

U ostalom delu teksta Javni poziv ostaje isti.

Izmena Javnog  poziva će biti objavljena  na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica, na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, i u lokalnim sredstvima javnog informisanja.

                                                                                                 PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                              Zoran Lazović

О Аутору

Financ