Izbori za članove Saveta mesnih zajednica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Изборна комисија за спровођење избора за

чланове савета месних заједница

Број: 013-3/5/2019-01

Дана: 5.4.2019.године

И в а њ и ц а

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

           Обавештавају се грађани општине Ивањица да је, на основу члана 74. став. 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 43. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2008 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013) и члана 19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 9/2018), председник Скупштине општине Ивањица дана 2.4.2019.године, донео Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 2/2019). 

         Избори су расписани за свих 19  Месних заједница на територији општине Ивањица.

         Избори ће се одржати у недељу 12. маја 2019. године у времену од 7,00-20,00 часова.

         Број чланова Савета месних заједница који се бира утврђен је Статутима месних заједница.

         У Месним заједницама на територији општине Ивањица, бира се следећи број чланова Савета, и то:

 У Месној заједници “Ивањица, образованој за насељена места Ивањица, Бедина Варош, Будожеља и Свештица, бира се 11 чланова савета;

  У Месној заједници “Буковица, образованој за насељена места Буковица и Шуме, бира се 11 чланова савета;

 – У Месној заједници “Прилике,  образованој за насељена места Прилике, Радаљево и Дубрава, бира се 9 чланова савета;

 – У Месној заједници “Брезова,  образованој за насељена места Брезова, Катићи, Равна Гора и Шареник, бира се 9 чланова савета;

 –У Месној заједници “Мочиоци, образованој за насељена места Мочиоци и Пресека, бира се 7 чланова савета

 У Месној заједници “Кушићи, образованој за насељена места Кушићи, Деретин, Маскова и Јаворска Равна Гора, бира се 7 чланова савета;

 –У Месној заједници “Опаљеник, образованој за насељена места Опаљеник и Сивчина, бира се 5 чланова савета;

 – У Месној заједници “Међуречје, образованој за насељена места Међуречје, Рокци, Мана, Комадине, Куманица и Косовица, бира се 9 чланова савета;

  У Месној заједници „ Братљево“, образованој за насељена места Братљево, Глеђица и Ровине, бира се 5 чланова савета;

  У Месној заједници „ Ерчеге“, образованој за насељена места Ерчеге, Вучак и Медовине, бира се 5 чланова савета;

  У Месној заједници „Ковиље“, образованој за насељена места Ковиље, Смиљевац и Васиљевићи, бира се 5 чланова савета;

 – У Месној заједници „Лиса“, образованој за насељено место Лиса, бира се 7 чланова савета;

 У Месној заједници „Луке“, образованој за насељено место Луке, бира се 9 чланова савета;

 – У Месној заједници „Осоница“, образованој за насељено место Осоница, бира се 7 чланова савета;

  У Месној заједници „Девићи“, образованој за насељена места Девићи, Вионица и Чечина, бира се 9  чланова савета;

 У Месној заједници „Придворица“, образованој за насељена места Добро До и Врмбаје, бира се 7 чланова савета;

  – У Месној заједници „Остатија“, образованој за насељено место Коритник, бира се 7 чланова савета;

  У Месној заједници „Брусник“, образованој за насељено место Брусник, бира се 5 чланова савета;

  У Месној заједници „Средња река“, образованој за насељена места Дајићи и Градац, бира се 5 чланова савета;

           Све акте Изборне комисије везане за поступак спровођења избора за чланове савета месних заједница као и моделе образаца на основу којих ће се вршити поједине радње при спровођењу избора, заинтересовани грађани могу преузети на званичној интернет презентацији Општине Ивањица, а исти су објављени и у „Службеном листу општине Ивањица“. Такође, све акте и моделе образаца заинтересовани грађани могу преузети и код Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.

СТАТУТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА