Aktuelnosti Vesti

Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:400-37/19-01

Datum:15.10.2019. godine

JAVNA RASPRAVA

 O

 NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE IVANJICA ZA 2020. GODINU

Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu za 2020. godinu trajaće do 25.11.2019. godine.

Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti na obrascu putem elektronske pošte na email adresu: budzetiv@hotmail.com.

О Аутору

Financ