Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018.godinu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine-

01 Broj: 320-23/2017-1

28.08.2017. godine

I v a nj i c a

IZMENE JAVNOG POZIVA

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

OPŠTINE IVANJICA ZA 2018. GODINU

U Javnom pozivu za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ivanjica za 2018. godinu 01 broj 320-23/2017 od 09.08.2017. godine (u daljem tesktu: Javni poziv), u delu II u tački 3. pod a) menjaju se reči „za Registovano poljoprivredno gazdinstvo u sistemu umatičenja“ rečima „za životinje u sistemu umatičenja“.

U Javnom pozivu u delu II u tački 3. pod b) menjaju se reči „za Registovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu umatičenja“ rečima „za životinje koje nisu u sistemu umatičenja“.

U Javnom pozivu ispravlja se tehnička greška u pisanju u delu koji se odnosi na rok za prijave tako da glasi:“ Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2017. godine“.

U ostalom delu Javni poziv ostaje nepromenjen.

Ove izmene javnog poziv objaviti u Službenom listu opštine Ivanjica, na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, i na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

Predsednik Komisije                                                        Rukovodilac Odeljenja

 Dušica Madžarević                                                           dr Dejan Manojlović

О Аутору

Financ