Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
Komisija za izbor korisnika pomoći za
rešavanje stambenih potreba izbeglica
za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i
nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju
predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru Regionalnog
stambenog programa, Potprojekat 5 – seoske kuće
01 broj 06-46/2016-6
17.02.2017. godine
I V A NJ I C A

Na osnovu člana 13. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika broj 06-46/2016 od 26.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Ivanjica, zavedenog kod opštine Ivanjica pod brojem 404-119/2016-01 od 09.11.2016. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru regionalonogstambenog programa, Potprojekat 5 – seoske kuće

O B A V E Š T A V A

Izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da se JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru Regionalnog stambenog programa u republici Srbiji, Potprojekat 5 – seoske kuće (u danjem tekstu: Javni poziv), koji je objavljen dana 04.01.2017. godine, PRODUŽAVA na period od 15 dana, odnosno do 07.03.2017. godine. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnim tablama opštine Ivanjica, mesnih zajednica opštine Ivanjica, i na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Predsednik Komisije: Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ