Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za prijavu štete

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:87-18/2018-01
17.07.2018. годне
Ивањица

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и услед проглашења ванредне ситуације на територији општине Ивањица, позивају се сви грађани који су претрпели штету на стамбеним објектима као последица поплава и града у мају и јуну 2018. године, да исту пријаве Комисији за процену штете настале након елементарне непогоде предајом пријава на шалтер писарнице Општинске управе.

Образац пријаве се може преузети у услужном центру Општинске Управе општине Ивањица.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања позива.

Prijava štete-ПОРОДИЧНИ ОБЈЕКТИ 2018. МАЈ И ЈУН

 

У Ивањици

17.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Лазовић

О Аутору

Financ