Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za prijavu štete

Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:87-18/2018-01
17.07.2018. godne
Ivanjica

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 15. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i usled proglašenja vanredne situacije na teritoriji opštine Ivanjica, pozivaju se svi građani koji su pretrpeli štetu na stambenim objektima kao posledica poplava i grada u maju i junu 2018. godine, da istu prijave Komisiji za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode predajom prijava na šalter pisarnice Opštinske uprave.

Obrazac prijave se može preuzeti u uslužnom centru Opštinske Uprave opštine Ivanjica.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Prijava štete-PORODIČNI OBJEKTI 2018. MAJ I JUN

 

U Ivanjici

17.07.2018. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE

Zoran Lazović

О Аутору

Financ