Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:434-19/19-01

Datum:12.12.2019. godine

Na osnovu člana  94.  i 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“ broj 1/19) Opštinsko veće opštine Ivanjica upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ  RASPRAVI

 O

 NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNIM TAKSAMA

Pozivaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, javna preduzeća, ustanove i organizacije čiji je osnivač opština Ivanjica, kao i svi drugi zainteresovani subjekti da prisustvuju otvorenom sastanku i učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu odluke o boravišnim taksama.

 Sastanak će se organizovati u sali Skupštine opštine Ivanjica u petak 20.12.2018. godine u periodu od 9 do 11 časova.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                       Zoran Lazović

О Аутору

Financ