Vesti

Javni poziv za upravnike zgrada

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:36-1-1/2017-01

5.2.2018. godine

I v a nj i c a

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“,br. 104/16), a u vezi sa članom 40. stav 3. i 4. istog Zakona, POZIVAJU SE upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice.

U slučaju da se stambena zajednica ne registruje u skladu sa Zakonom, komunalni inspektor će u vršenju inspekcijskog nadzora na osnovu prava i dužnosti koje proizilaze iz člana 124. i 125. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“,br. 104/16), podneti prijavu za uvođenje PRINUDNE UPRAVE.

Obrazac prijave se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Ivanjica i u uslužnom centru Opštinske Uprave opštine Ivanjica a sve dodatne informacije u kancelariji broj 4.

U Ivanjici,

5.2.2018. godine

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINSKE

                                                                                       UPRAVE

                                                                                                         Milanka Kolarević

 

О Аутору

Financ