Konkursi i obaveštenja

Javno saopštenje-zakazivanje usmene javne rasprave

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti Opštine Ivanjice postupajući po zahtevu Mirković Mijrane iz Ivanjice za izdavanje vodnih uslova za  izradu tehničke dokumentacije za kaptiranje i odvođenje vode sa izvora koji se nalazi na kat. par. br. 2643/1 KO Bedina Varoš, vlasništvo Ćeriman Grujice iz Ivanjice, a na osnovu člana 78. stav1. tačka2. i člana 113. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS“ broj 18/2016.) izdaje

JAVNO SAOPŠTENJE

Zakazuje se Usmena javna rasprava povodom zajteva Mirković Mirjane iz Ivanjice po predmetu izdavanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za kaptiranje i odvođenje vode sa izvora koji se nalazi na kat. par. br. 2643/1 KO Bedina Varoš, vlasništvo Ćeriman Grujice iz Ivanjice. USmena javna rasprava održaće se 06.12.216. godine sa početkom u 12:00 časova na licu mesta, odnosno na predmetnom izvoru.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da na raspravu dođu u naznačeno vreme u cilju izjašnjavanja o navedenom zahtevu, ako smatraju da se stvar tiče njihovih interesa.

KOMPLETNO SAOPŠTENJE MOŽETE PREUZETI OVDEAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ