Aktuelnosti Vesti

JKP “Ivanjica“ u projektu EU podrške reformi u sektoru voda

JKP ’’Ivanjica’’, sa još dvdeset javnih komunalnih preduzeća iz Srbije, učesnik je projekta „EU podrška reformama u sektoru voda“. Memorandum o razumevanju, koji definiše uloge prava i obaveze sporazumnih strana tokom trajanja projekta potpisali su u Privrenoj komori Srbije direktor JKP ‘’Ivnjica’’, Aleksandar Mitrović i predsednik opštine, Momčilo Mitrović.

Cilj projekta je podrška Srbiji u oblasti reforme vodnih usluga, u cilju povećanja efikasnosti u sektoru pružanja vodnih usluga, sa posebnim akcentom na sprovođenju principa povrata toškova.

U okviru prve komponente projekta treba da se proceni stanje u oblasti pružanja vodnih usluga te sačini predlog za povećanje efikasnosti u toj oblast, što znači poboljšan sistem komunalnih usluga, razvijen model za izdvajanje vodnih od drugih komunalnih usluga te razvijeni modeli za unapređivanje poslovanja.

Cilj druge komponente je da omogući podršku u sprovođenju revidiranih zahteva za povrat troškova i uspostavljanje regulatornog sistema vodnih tarifa koji obuhvata razvijenu tarifnu metodologiju i sistem naplate te razvijen model za uspostavljanje i jačanje kapaciteta u pogledu uvođenja Regulatornog tela.

Projekat finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija i konzorcijuma firmi na čelu sa „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“

О Аутору

WEB MASTER