Vesti Konkursi i obaveštenja Kultura

Konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu

PRAVILA KONKURSA ZA NAJLEPŠU LJUBAVNU PESMU

Konkurs ima stalni karakter, organizuje ga Dom kulture Ivanjica svake godine od 15. oktobra do 30. novembra.

Pravo učešća imaju stvaraoci na srpskom jeziku iz Srbije i bilo koje druge zemlje. Na Konkurs se šalju najviše TRI NEOBJAVLJIVANE PESME u dva primerka potpisane šifrom.
Pesme se šalju na adresu : Dom kulture Ivanjica , V. Marinkovića b.b 32250 Ivanjica sa naznakom za Najlepšu ljubavnu pesmu. Zajedno sa pesmama šalje se razrešenje šifre u posebnom kovertu.

Organizator dodeljuje tri nagrade, od čega je prva štampanje zbirke o trošku organizatora.

Prispele radove ocenjuje selektor koji se bira iz redova poznatih književnih stvaralaca i književnih kritičara.Selektor vrši izbor radova za zbornik „Žubori sa Moravice“.

О Аутору

Financ