Vesti

Konkurs za prijem članova u jedinicu za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Ivanjica

Po osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije, Zakonu o vanrednim situacijama i Nacionalnom strategijom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije definisane obaveze Crvenog krsta u slučaju proglašenja vanredne situacije na području opštine Ivanjica su :

Pružanje prve pomoći u nesrećama sa velikim brojem povređenih, kada kapaciteti redovnih nadležnih službi nisu dovoljni da zbrinu u za to standardima predviđenom vremenskom roku

Sproveđenje evakuacije ugroženog stanovništva

Sprovođenje zbrinjavanja – učešće u obezbeđivanju i distribuciji artikala hrane i higijene, u obezbeđivanju određene opreme za privremeni smeštaj, učešće u pružanju psiho-socijalne podrške, rad službe traženja ( evidentiranje ugroženih građana i obavljenje ponovnog  uspostavljanja porodičnih veza)

Sprovođenje zadataka u fazi oporavka – angažovanje volontera za pružanje podrške u radu članova Nacionalnih timova CKS, učešće u crpljenju vode iz poplavljenih objekata, u sušenju vlažnih zidova itd.

U skladu sa zakonskom obavezom, javnim ovlašćenjima poverenim organizaciji Crvenog krsta od strane Vlade Republike Srbije i obavezom da u slučaju proglašenja vanredne situacije svojim kapacitetima blagovremeno odgovori na posledice nesreće, organizacija Crvenog krsta Ivanjica raspisuje

KONKURS

Za prijem novih članova u Jedinicu za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Ivanjica

Opšti uslovi konkursa :

 1. Na obuku za člana Jedinice za delovanje u nesrećama mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola sa navršenih 18 godina života
 2. Član Jedinice može biti lice koje je državljanin Republike Srbije sa prbivalištem na teritoriji opštine Ivanjica
 3. Član Jedinice može biti lice koje je fizički sposobno za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja ( odluku da li je lice fizički sposobno za izvršenje navedenih zadataka donosi komisija nakon uvodnog testiranja)
 4. Član Jedinice može biti lice koje je zdravstveno sposobno za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja
 5. Član Jedinice može biti lice koje nije član nekog drugog subjekta Integrisanog sisteme zaštite i spasavanja, institucije, udruženja ili organizacije čija se delatnost odnosi na izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata :

Prijavu kandidat podnosi organizaciji Crvenog krsta Ivanjica ličnim putem na adresi Crvenog krsta Ivanjica, Vukadina Stojanovića 6 ili putem email-a ivanjica@redcross.org.rs

Prijava treba da sadrži sledeće podatke :

 1. Ime i prezime kandidata
 2. Dan i godina rođenja
 3. Adresa stanovanja
 4. Stručna sprema
 5. Podatke o zaposlenju
 6. Podatke o posebnim znanjima i veštinama (da li je kandidat clan neke sportske organizacije, planinarkog društva, da li poseduje veštine skijanja i sl.)
 7. Kontakt ( broj telefona, email adresa)

Po prijemu prijava kandidati će biti pozvani na intervju, a nakon toga kandidati koji zadovolje uslove za člana jedinice će biti pozvani na prvi nivo obučavanja, a u skladu sa ličnim afinitetima i sposobnostima kandidati će prolaziti i druge nivoe specijalizovanih obuka koje se odnose na zaštitu i spasavanje čime stiču pravo na sertifikate i uverenja o obučenosti i mogućnost angažovanja u Nacionalnim timovima Crvenog krsta Srbije.

Za sve dodatne informacije o konkursu možete nas kontaktirati putem mail-a ili putem telefona 032/664755

Rok za prijavu kandidata je 10.12.2018. godine

О Аутору

Financ