Vesti

Likovni konkurs “Nušićevanje u Ivanjici“

Povodom deset godina Nušićevanja u Ivanjici Organizacioni odbor Festivala

Objavljuje preko Ustanove dom kulture „Ivanjica“ DRUGI  po redu

Likovni konkurs

Pravo učešća imaju likovni i primenjeni umetnici, članovi umetničkih udruženja i studenti umetničkih fakulteta.

Umetnik može učestvovati sa najviše dva rada (crtež, slika, grafika), format nije određen. Konkurs je otvoren za izlaganje radova nastalih u protekle dve godine.

Tema je slobodna, a kao inspiraciju umetnicima kojom bi ostvarili dijalog sa publikom, dajemo sledeće Nušićeve citate:

            „Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina.“

            „Sreća je gotovo uvek varljiva, a nevolja ne.“

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:

  • Fotografije radova (naslovljene, sa dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka),
  • Umetničku biografiju sa podacima o adresi i kontaktu.

Konkursni materijal dostaviti u elektronskoj formi na adresu  likovnikonkursni@gmail.com, do 31. jula 2019.godine.

Izložba će biti selektovana i žirirana do 10. avgusta 2019.godine.

Kandidati koji su prošli selekciju, biće obavešteni do 13. avgusta 2019.godine.

Autori snose troškove slanja i vraćanja radova. Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje i štampa katalog koji svi učesnici dobijaju. Organizator ne prihvata odgovornost eventualnih oštećenja pri transportu. Radovi će autorima biti vraćeni najkasnije 30 dana nakon završetka izložbe.

Za dodatne informacije: likovnikonkursni@gmail.com ili na tel. 060/61-61-502.

О Аутору

Financ