Konkursi i obaveštenja

Likovni konkurs za decu od V do VIII razreda

U skladu sa Ugovorom o donaciji za Podršku mehanizama za rodnu ravnopravnost u realizaciji aktivnosti iz „GE LEAP-a“ između opštine Ivanjica ( br. 337-7/2016-01) i programa Evropski PROGRES ( UNOPS-EP-2016-Grant-071)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

 Raspisuje

 LIKOVNI KONKURS

 

Pravo učešća na likovnom konkursu imaju deca samohranih roditelja uzrasta od V do VIII razreda osnovnih škola koje se nalaze na teritoriji opštine Ivanjica.

 Tema radova je „Evropa i moj kraj – ravnopravni u svemu“. Format u kom se rad predaje mora biti A3, odnosno blok broj 5.

Na poleđini radova potrebno je napisati ime i prezime autora, razred, adresu, kontakt telefon, naziv i adresu škole i ime i prezime predmetnog nastavnika.

 Prijavljivanje za konkurs se vrši slanjem radova  na adresu Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. V. Marinkovića br.1 , sa naznakom „Za likovni konkurs“ neposredno na pisarnici, šalter br.2  u Uslužnom centru ili putem pošte  do 28.12 2016. godine.

Nakon završenog likovnog konkursa, Komisija će izabrati 12 (dvanaest) najboljih likovnih radova koji će biti štampani na novogodišnjem kalendaru.

Autori i autorke odabranih radova biće nagrađeni biciklama, a svi učesnici konkursa utešnim nagradama ( loptama).

U Ivanjici, 19.12.2016. godine

Br. 337-9/2016-01

 

                                                                                                      NAČELNIK

Milanka Kolarević

 

 

О Аутору

Financ