Vesti

LISA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-46-5/2023-01

Datum: 19.04.2023. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. i 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019), Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2023. GODINU – oblast društvena briga o osetljivim grupama

Redni brojNaziv udruženjaNaziv projektaPredloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane udruženja/drugih donatoraProsečan broj bodova
 Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica„Golija – bez barijera “ – jednaka prava za sve650.000,003.185.500,0080
 Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica« Podrška roditeljstvu – unapređenje životnih veština“100.000,0025.000,00  72

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

WEB MASTER