Vesti Konkursi i obaveštenja

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga programa/projekata udruženja civilnog društva za 2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-24/2019-01

Датум: 10.07.2019. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 12. и 13.Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса  (Сл. лист општина Ивањица бр. 1/2019), Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за финансирање пројеката удружења  објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ – област друштвена брига о осетљивим групама

Редни број Назив удружења Назив пројекта Предложени  износ средстава за финансирање из буџета општине Ивањица Износ средстава којима ће се суфинансирати пројекат од стране удружења Просечан број бодова
  Удружење параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица“ «Едукацијом и дружењем до квалитетнијег живота » 250.000,00 37.356,33 70,6
  Удружење за помоћ МНРО Ивањица «Инклузивни сервис – Клуб за децу и младе» 250.000,00 34.090,91   72,2
  Удружење за информисање, развој културе и демократије «Јавор Инфо Ивањица» »Културно издисање националних мањина» 00,00 00,00 35

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Ивањица.

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине  Ивањица  и на порталу е-Управа.

О Аутору

Financ