Vesti Konkursi i obaveštenja

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga programa/projekata udruženja civilnog društva za 2019

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-24/2019-01

Datum: 10.07.2019. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. i 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019), Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU – oblast društvena briga o osetljivim grupama

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Predloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine Ivanjica Iznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane udruženja Prosečan broj bodova
  Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica“ «Edukacijom i druženjem do kvalitetnijeg života » 250.000,00 37.356,33 70,6
  Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica «Inkluzivni servis – Klub za decu i mlade» 250.000,00 34.090,91   72,2
  Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije «Javor Info Ivanjica» »Kulturno izdisanje nacionalnih manjina» 00,00 00,00 35

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

О Аутору

Financ