Aktuelnosti Vesti

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga programa udruženja civilnog društva za 2020. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-50/2020-01

Датум: 25.12.2020. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 12. и 13.Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса (Сл. лист општина Ивањица бр. 1/2019), Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за финансирање пројеката удружењаобјављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТАУДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ – области унапређење положаја националних мањина

Редни бројНазив удружењаНазив пројектаПредложени  износ средстава за финансирање из буџета општине ИвањицаИзнос средстава којима ће се суфинансирати пројекат од стране удружењаПросечан број бодова
 «Удружење Рома Точак РМ» Ивањица«Смањење сиромаштва Рома Ивањице»400.000,0000,0062

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Ивањица.

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине  Ивањица  и на порталу е-Управа.

Председник Комисије

Владислав Ивковић

О Аутору

Financ