Aktuelnosti Vesti

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga programa udruženja civilnog društva za 2020. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-50/2020-01

Datum: 25.12.2020. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. i 13.Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019), Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženjaobjavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATAUDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU – oblasti unapređenje položaja nacionalnih manjina

Redni brojNaziv udruženjaNaziv projektaPredloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane udruženjaProsečan broj bodova
 «Udruženje Roma Točak RM» Ivanjica«Smanjenje siromaštva Roma Ivanjice»400.000,0000,0062

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

Financ