Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Lista vrednovanja i rangiranja programa/projekata udruženja civilnog društva

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-15/2021-01

Datum: 23.03.2021. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. i 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019), Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU – oblasti  zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizam, poljoprivreda, unapređenje kapaciteta udruženja  građana i protivpožarna zaštita

Redni brojNaziv udruženjaNaziv projektaPredloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane udruženjaProsečan broj bodova
 Udruženje građana Odred izviđača «Ratko Sofijani滫Izviđači i priroda»284.000,0015.400,0082
 Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije «Media Tim Ivanjica»„ Da Ivanjica diše i miriše“299.900,0000,0081
 Društvo pčelara «Ivanjica» Ivanjice«Promovisanje i unapređenje pčelarstva putem organizovanja predavanja, izložbe i nabavke neophodne opreme za održavanje debatnih klubova u cilju razvoja pčelarstva»200.000,0010.000,0080
 Lovačko udruženje «Čemernica» Ivanjica«Razvoj i promocija lovnog turizma u ruralnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica»216.100,0028.007,0066

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

Financ