Vesti

MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI

     Sve članice Ujedinjenih nacija usvojile  su 16.11.1995. godine Deklaraciju o principima tolerancije, pa je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu  (UNESKO) odredila ovaj datum kao Međunarodni dan tolerancije i pozvala sve članice  da ga obeležavaju. U Deklaraciji se ističe da tolerancija nije ni povlađivanje ni ravnodušnost, već poštovanje širokog spektra kultura, oblika izražavanja i humanosti. Ona predstavlja priznanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda drugih.

      U saradnji sa psihologom, nastavnicima sociologije, građanskog vaspitanja i fizičkog vaspitanja školski bibliotekari osmislili su razgovor/diskusiju sa učenicima u kojoj se o toleranciji govorilo  iz različitih uglova imajući u vidu značaj tolerancije u različitim sferama i aspektima života. Urađena je prezentacija u kojoj se, između ostalog, nalazilo nekoliko snimaka događaja  vezanih za sport, religiju  i nasilje kao podsticaj za diskusiju o različitim aspektima teme. Nastavnik sociologije iskoristio je svoju poeziju za ovu priliku kako bi  sa učenicima  IV/5  približio pojam tolerancije, a učenici IV/4 uradili su sa nastavnikom građanskog vaspitanja (koji je i rukovodilac  Vršnjačkog tima i Učeničkog parlamenta)  dramski prikaz scene u kojoj se pojavljuju  navijači  dva  tima. Školski bibliotekari u saradnji sa psihologom za ovu aktivnost odabrali su učenike različitih obrazovnih profila i iz različitih odeljenja (III/1, IV/1, III/3, IV/3) i to one učenike  koji su već ispoljili  neki oblik neadaptiranog ili neprimerenog ponašanja zbog čega su do sada jednom ili više puta imali i smanjene ocene iz vladanja. Prisustvovao je  i učenik koji nastavu prati po individualnom obrazovnom planu, kao i učenik koji je član  Tima za zaštitu učenika od nasilja,  zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Cilj je bio da  učenici iz svog ugla govore o temi, a učenici su bili podsticani   da  iznesu svoje  mišljenje ili svoje viđenje ličnih iskustava ili prikazanih situacija i snimaka.

     Na kraju aktivnosti, koja je u školskoj biblioteci realizovana  18. 11. 2019.,  učesnici su pozvani da od 16 istaknutih reči (asocijacije na pojam tolerancija) svako odabere tri reči za koje misli da su ključne za shvatanje  tolerancije. Tri reči koje je najveći broj učesnika označio ( ljudskost, ljubav, razumevanje) ,  izdvojene su kao zajednički  zaključak učesnika  o shvatanju  tolerancije .

О Аутору

Financ