Aktuelnosti

Mesna zajednica Kovilje

kovilje

Број поште: 32257МК : 837-101

Месну заједницу Ковиље чине насељена места Ковиље, Смиљевац иВасиљевићи. У Месној заједници Ковиље живи 245 становника у оквиру 91 домаћинства. Има површину од 43 км2 и надморску висину од 900 метара. Ковиље броји 15 становника у оквиру 8 породица. Налази се у долини Ношнице, заклоњено са једне стране падинама Јавора, а са друге Ковиљском планином. Ковиље је центар месне заједнице и у њему се налази месна канцеларија, ОШ »Светозар Марковић«, амбуланта, ветеринарска станица, шумскауправа, земљорадничка задруга, Мини-погон »Јавор«, погон ИТИ. . . Ковиље има богату традицију и ту се налази истоимени манастир у коме је у средњем веку постојала манастирска школа. Локални пут Шанчеви –Ковиље, дужине 6 км, је изграђен од туцаника. Васиљевићи са 64 становника у оквиру 24 домаћинства се протежу од Ношнице на истоку, до старе границе на западу, између Ерчега и Смиљевца, а територијом и бројем становника једно су од мањих села ивањичке општине. КО Васиљевићи обухвата2. 251 катастарске парцеле укупне површине 1. 474 ха, 2 ара и 18м2, од тога је у приватној својини 62, 52%, а у другим облицима својине 37, 48%. Структура земљишта по културама је: оранице 16, 89%, воћњаци1, 33%, ливаде 13, 82%, пашњаци 7, 43%, шуме 59, 07%, необрадиво 1, 46%. Становништво се највише бави сточарством. Смиљевац са 166 становника у оквиру 59 домаћинстава се простиреод Ношнице на истоку, до старе границе на западу, са јужне стране сеграничи Васиљевићима, а са северне је оивичено јаворским висовима. Село се пружа уз Смиљевски поток и заклоњено је брдима, захваљујући чему има погодну климу. КО Смиљевац обухвата 4. 471 катастарске парцеле укупне површине2. 839 ха, 1 ар и 27 м2, од тога је у приватној својини 49, 79%, а у другимоблицима својине 50, 21%. Структура земљишта по културама је: оранице 16, 89%, воћњаци1, 33%, ливаде 13, 82%, пашњаци 7, 43%, шуме 59, 07%, необрадиво 1, 46%. Становништво се претежно бави пољопривредом и сточарством. Смиљевац је повезан колским путевима у два правца: преко Ковиља –Ковиљске планине – Шанчева – Братљева са Ивањицом и преко Јавора заСјеницу.

О Аутору

Financ