Aktuelnosti

Mesna zajednica Međurečje

međurečje

Broj pošte: 32255 telefon: 837-901MK : 837-901

Mesna zajednica Međurečje obuhvata površinu od 87 km2 i nalazi se na nadmorskoj visini od 500 metara, 9 km južno od Ivanjice, prema Goliji, uzvodno uz Moravicu i Nošnicu. U mesnoj zajednici Međurečje živi 1. 402 stanovnika u okviru 508 domaćinstava I obuhvata sela Rokci (478 stanovnika u okviru 150 domaćinstava), Mana (227 stanovnika u okviru 68 domaćinstava), Kosovica (240 stanovnika u okviru 99 domaćinstava), Komadine (218 stanovnikau okviru 95 domaćinstava) i Kumanica (239 stanovnika u okviru 96 domaćinstava). KO Komadine obuhvata 2. 829 katastarskih parcela ukupne površine 1. 445 ha, 26 ari i 56m2, od toga je u privatnoj svojini 55, 73%, a u drugim oblicima svojine 44, 27%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 10, 98%, voćnjaci 4,51%, livade 18,47%, pašnjaci 7, 23%, šume 56, 62% i neobradivo 2. 19%. KO Kosovica – 4. 698 katastarskih parcela ukupne površine1. 889 ha, 49 ari 18 m2, od toga je u privatnoj sojini 79, 27%, a u drugim oblicima svojine 20, 73%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 13, 43%, voćnjaci 6, 45%, livade 21, 47%, pašnjaci 15, 94%, šume 39, 92% i neobradovo 2. 79%. KO Kumanica – 3. 754 katastarskih parcela ukupne površine2. 313 ha, 52 ara i 87 m2, od togaje u privatnoj svojini 58, 22%, a u drugimoblicima svojine 41, 78%. Struktura zemljišta pokulturama je: oranice 12, 30% voćnjaci2, 63%, livade 17, 88%, pašnjaci 11, 07%, šume 53, 90% i neobradivo 2, 22%. KO Rokci – 6. 035 katastarskih parcela ukupne površine 2. 458 ha, 19, 62%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 10, 32%, voćnjaci 10, 59%, livade 18, 93%, pašnjaci 9, 41%, šume 46, 78% i neobradivo 3, 97%. KO Mana – 1. 522 katastarske parcele ukupne površine 599 ha, 25, 14%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 13, 25%, voćnjaci 6, 39%, livade 34, 11%, pašnjaci 5, 24%, šume 37, 22% i neobradivo 3, 79%. U samom Međurečju se nalazi mesna kancelarija, OŠ »Vučić Veličković«, ambulanta, pošta, dom omladine, zemljoradnička zadruga, ribnjak u vlasništvu »Srbija-šuma«, privatne strugare, nekoliko prodavnica i ugostiteljskih objekata. U mesnoj zajednici Međurečje putna infrasktruktura je u lošem stanju – zemljani putevi su zapušteni i teški za korišćenje. Mesna zajednica Međurečje je povezana asfaltnim putem sa Ivanjicom a svakodnevno saobraća autobuska linija Ivanjica – Rimski most u Kumanici. Lokalni putevi su: Rimski most – Gleđica, dužine 7 km, koji je odtucanika i put Međurečje – Erčege, dužine 25 km, od čega je 17 km asfalt a 8km tucanik. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom, proizvodnjom maline, povrtarstvom, otkupom i preradom šumskih proizvoda, pečurke, borovnice, jagode i lekovito bilje. Važno je naglasiti i da su reke Moravica i Nošnica bogate rečnom ribom. Značajni kulturno-istorijski spomenici su: Rimski most u selu Kumanici koji, u stvari, potiče iz doba Nemanjića i odlikuje se skladnim linijama, a dug je 14, širok 2, 40 metara i danas se koristikao pešački most;Crkva u Kumanici koja je podignuta sredstvima meštana i posvećena Svetom Iliji, a zvono je poklonio kralj Aleksandar Karađorđević, na dan njenog osveštavanja 1929. godine;Crkva u selu Kosovici koja je podignuta sredinom XIX veka na temeljima srednjovekovne crkve;Spomen-ploča političkim internircima iz Slovenije, Bosne i Makedonije kojisu 1941. godine bili u logoru, se nalazi na samom ulazu u Međurečje.

О Аутору

Financ