Aktuelnosti

Mesna zajednica Močioci

močioci

Број поште: 32253 Брезова телефон: 872-220 МК:873-110

Месну заједницу Мочиоци, површине 46 км2, на надморској висини од 900 метара, чине насељена места Мочиоци и Пресека и у њима живи 665 становника у оквиру 205 домаћинстава. Мочиоци се налазе на саставцима Рзава и Пресечке реке, на путу према Јасенови и Кокином Броду, у подножју планина Мучањ и Градац. КО Мочиоци обухвата 2. 351 катастарску парцелу укупне површине 1.479 ха, 12 ари и 65 м2, од тога је у приватној својини. Структура земљишта по културама је: оранице 22, 99%, воћњаци1, 15%, ливаде 15, 16%, пашњаци 23, 76%, шуме 27, 03%, необрадиво 9, 91%. Мочиоци са 145 становника у оквиру 44 домаћинства, су центар меснезаједнице и ту се налази месна канцеларија, подручна одељења ОШ у Брезови, амбуланта, задруга за откуп грађе и пољопривредних производа, две стругаре, вуновлачара, продавнице и кафане. Ово село пружа велике могућности за развој сточарства и туризма, јер има одличан ваздух, воду, здраву храну и смештај. Свакодневно саобраћа аутобуска линија Ивањица – Мочиоци, а локални пут Катићи – Глог – Мочиоци, дужине 8 км, је изграђен од туцаника. Пресека са 520 становника у оквиру 161 домаћинства, налази се удолини Пресечке реке, између Мучња и Чемернице. Пре више од двадесет година је добила струју преко далековода, до када је неколико кућа осветљавано малом хидроцентралом. КО Пресека обухвата 4. 814 катастарских парцела укупне површине3. 136 ха, 72 ара и 32м2, од тога је у приватној својини 58, 86 %, а удругим облицима својине 41, 14 %. Структура земљишта по културама је: оранице 16, 53%, воћњаци1, 27%, ливаде 20, 18%, пашњаци 11, 88%, шуме 37, 05%, необрадиво 13, 09%. Становници овог краја су одлични сточари, а гаје и кромпир, малину и стрна жита. Све везе са светом се одржавају преко Мочиоца, а од пре неколикогодина изграђен је аутобуски пут преко северних и јужних падина Мучња.

О Аутору

Financ