Aktuelnosti Vesti

Novi projekat KZM Ivanjica – „Obučeni mladi kroz Program radne prakse do zaposlenja“

Na ovogodišnjem konkursu u oblastima omladinskog sektora koje je raspisalo Ministarstvo omladine i sporta RS za jedinice lokalne samouprave Kancelariji za mlade opštine Ivanjica, Opštini Ivanjica odobren je projekat pod nazivom „Obučeni mladi kroz Program radne prakse do zaposlenja“.

U okviru ovog projekta planirano je da se pri Kancelariji za mlade uspostavi i razvije održivi „Model za unapređenje kompetencija mladih nezaposlenih u skladu sa ličnim potrebama i potrebama poslodavaca“ koji će da pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada što, između ostalog, obuhvata Program radne prakse, stručno obrazovanje, obuke, analize potreba tržišta rada u odnosu na školovanje kadrova, sajam obrazovanja, analize potreba mladih u cilju samozapošljavanja – definisanje prioritetnih oblasti za otpočinjanje sopstvenog biznisa, organizaciju Okruglog stola  i predstavljanje primera dobre prakse iz određenih oblasti a sve u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih nezaposlenih lica. Projektom bi se povećale kompetencije mladih, ali i odgovorilo na njihove potrebe, kao i potrebe tržišta rada. Takođe, ostvarila bi se međusektorska saradnja, kroz koju želimo unaprediti perspektive mladih na tržištu rada i stvoriti uslove za češće i kvalitetnije zapošljavanje mladih. Mladi učesnici na projektu bi dobili savetodavnu uslugu u vidu individualnih savetovanja, pružanja informacija na zahtev, preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme.

Navedene aktivnosti u okviru odobrenog projekta  „Obučeni mladi kroz Program radne prakse do zaposlenja“ imaju za cilj razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih što je u direktnoj vezi sa prvom oblasti iz APNSM (Akcioni plan Nacionalne strategije za mlade RS), a to je Oblast zapošljavanje i preduzetništvo mladih.

Na konkursu kod Ministarstva omladine i sporta ukupno su odobrena 24 projekta od poslatih 40, među kojima je projekat Kancelarije za mlade opštine Ivanjica ocenjen kao najkvalitetniji, što govori i objavljena rang lista, jer direktno doprinosi smanjenju nezaposlenosti mlade populacije u Ivanjici.

Pozivamo sve mlade naše opštine da se uključe u realizaciju projekta, budu deo projekta, da uzmu učešće u realizaciji prakse, obuka i drugih aktivnosti na projektu koje doprinose smanjenju nezaposlenosti mladih.

Sve aktivnosti biće realizovane u skladu sa merama koje su propisane od strane Vlade Republike Srbije i naredbe Ministarstva zdravlja na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

О Аутору

Financ