Vesti

Novi Projekat “Sasvim prirodno“

Na konkursu kod Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije Klubu ekstremnih sportova Stari Vlah iz Ivanjice odobren je novi projekat pod nazivom „Sasvim prirodno“ koji će se realizovati u saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade opštine Ivanjica.

Cilj projekta je aktivizam mladih koji će doprineti rešavanju problema i potreba zajednice realizacijom niza aktivnosti koje će mladima omogućiti sticanje ličnih i socijalnih veština, kao i promovisanje kulture volontiranja, kroz izgradnju sadržaja koji će doprineti stvaranju bolje sportsko rekreativne i turističke ponude ovog mesta, očuvanju životne sredine i lokalnom ekonomskom razvoju.

Aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta su edukacija stanovništva setom radionica sa temom „Rezervat biosfere – Park prirode Golija“ kroz koje će mladi svoja znanja i svest podići na viši nivo, uređenje i obeležavanje pešačke staze od Dajića brda do Jankovog kamena i realizacija ekološko-zabavnih aktivnosti kroz „Eko školu“, koja će okupiti oko 100 učesnika u okviru kojeg će se urediti prostor pored pešačke staze, kao i samo turističko naselje Dajića brdo gde će se organizovati škola skijanja i škola preživljavanja.

Pozivamo sve zainteresovane mlade iz Ivanjice da uzmu učešće na mnogobrojnim aktivnostima na projektu.

О Аутору

Financ