Aktuelnosti Vesti

Nušićijada: Konkurs za najbolju satiričnu priču

Organizacioni odbor festivala Nušićijada

Objavljuje preko Doma kulture „Ivanjica“ deseti po redu

Konkurs za najbolju kratku satiričnu priču

Pravo učešća imaju svi autori koji pišu na srpskom i srodnim jezicima. Na konkurs mogu biti prijavljene samo neobjavljivane priče.

Radove potpisane imenom i prezimenom, kao i poseban dokument sa kratkom biografijom i podacima o adresi i kontaktu, slati u elektronskoj formi na mejl pravnasluzba@domkultureivanjica.rs, ili u štampanoj formi u tri primerka na adresu: Ustanova dom kulture „Ivanjica“, ul. Venijamina Marinkovića b.b., 32250 Ivanjica, sa naznakom: „Za konkurs za najbolju kratku satiričnu priču – ne otvarati“.

Autor može učestvovati sa najviše jednom pričom.

Konkurs je otvoren do 25. jula 2021.godine.

Stručni žiri odabraće 3 najbolja rada, a 10 najuspešnijih biće objavljeno u zborniku odabranih priča konkursa.

Pobednike očekuju vredne nagrade.

Odluka žirija biće saopštena u toku Festivala u Ivanjici (27,28 i 29. avgust 2021.godine).

Učešćem na ovom Konkursu, autori pristaju na sve njegove uslove. Radovi koji ne ispune uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Štampani radovi se ne vraćaju autorima.

О Аутору

Financ