Vesti

O B A V EŠT E NJ E Opštinske uprave

Budući da se Sretenje-dan državnosti u Republici Srbiji, po Zakonu o državnim i dugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik  RS“ ,  broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011) slavi kao državni praznik i da su neradni dani 15. i 16. februar, a da 16. februar pada u nedelju, to shodno pomenutom zakonu, Opštinska uprava opštine Ivanjica neće raditi u ponedeljak 17. februara 2020. godine.    

О Аутору

Financ