Vesti

Obaveštenje

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 404-92/2022-01

19. oktobar  2022. godine

I V A NJ I C A   

O B A V E Š T E NJ E

Opština Ivanjica je Odlukom o pristupanju izrdi plana razvoja opštine Ivanjica za period od 2002-2029. godine  od  14. juna 2022. godine  pristupila izradi Plana razvoja. Izrada Plana razvoja se sprovodi u okviru Projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ (PAR2EU), koji sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) u saradnju sa Republičkim sekreterijatom za javne politike (RSJP). Ovaj proces će u ime opštine Ivanjica voditi Koordinacioni tim, sastavljen od predstavnika lokalne samouprave, ali će tokom procesa značajnu ulogu imati i ostali značajni učesnici iz naše sredine, okupljeni u Partnerski forum.

Partnerski forum je, kao primer dobre prakse širokog uključivanja zainteresovanih strana u proces planiranja i dobar instrument za konsultacije i stvaranje partnerstva, zamišljen da bude konsultativno telo za potrebe pripreme i praćenja sprovođenja dugoročnih planskih dokumenata, kao što je Plan razvoja jedinica lokalnih samouprava. Ovo telo pruža mogućnost okupljanja i uključivanja predstavnika lokalne zajednice, privatnog i civilnog sektora u rad Tematskih radnih grupa. Partnerski forum, ovako zamišljen, ima značajnu ulogu u sprovođenju procesa konsultacija tokom izrade Plana razvoja, ali i kasnije u sprovođenju.

Prvi sastanak Partnerskog foruma je zakazan za 26. oktobar 2022. godine sa početkom u 11,00 časova  u  skupštinskoj sali opštine Ivanjica.

            Nakon prvog sastanka Partnerskog foruma, lokalna samouprava će pristupiti izradi Plana razvoja kroz rad Tematskih radnih grupa.

KOORDINATOR KOORDINACIONOG TIMA

                                                                Aleksandar Radonjić

O osnovnim pravilima rada Partnerskog foruma

Osnovna pravila su kratka lista očekivanja koja će voditi način zajedničkog rada.

Efikasna osnovna pravila rada Partnerskog foruma nam pomažu da:

Ohrabrimo slušanje sa poštovanjem i uvažavanjem sagovornika;

Povećamo učešće i razmenu ideja i perspektiva;

Promovišemo otvorenost za različite tačke gledišta i povećamo učenje;

Sprečimo sukobe i nesporazume;

Upravljamo problemima pre nego što se pojave; i

Izgradimo poverenje i osećaj sigurnosti među učesnicima Parnerskog foruma.

Predlozi za osnovna pravila

Ovo je proces konsultacija, a ne debata. Svrha konsultacija nije u tome da ubedimo sagovornika u svoje viđenje stvari, već da čujemo različita viđenja i istražimo opcije i rešenja.

Svi se podstiču da učestvuju. Možda će od vas biti zatraženo da podelite šta mislite, ili ćemo možda tražiti komentare od onih koji nisu govorili. Naravno, podrazumeva se i da je u redu da preskočite temu kada ne osećate potrebu da date svoje mišljenje ili da podelite komentar.

Nije poenta u tome da mali broj učesnika i učesnica dominiraju u diskusiji. Ako ste već izneli svoje ideje, pustite drugima priliku da to isto učine. Kada govorite, gledajte da se izrazite koncizno i konkretno.

Kada govorite, navedite svoje ime i organizaciju koju predstavljate.

Reč dobija jedna po jedna osoba, kako se ne bi dešavalo da dve osobe govore u isto vreme. Uzdržite se od sporednih razgovora. Obratite pažnju na osobu koja govori. Ako mislite da ćete zaboraviti ideju koja vam padne na pamet, zapišite je.

Slušajte i poštujte druge tačke gledišta.

Dajte sve od sebe da razumete prednosti i nedostatke svake opcije, a ne samo onih koje preferirate. Budite objektivni i pošteni koliko možete.

Tražite prvo da razumete, a ne da budete shvaćeni. Postavljajte pitanja da biste tražili pojašnjenje kada ne razumete značenje nečijih komentara.

Molimo vas da se prijavite za diskusiju pre sastanka, navođenjem tema o kojima želite da diskutujete.

Koordinatori sastanka će se pobrinuti da dobijete reč i da opredele vreme na način da svi prijavljeni govornici dobiju priliku da diskutuju.

О Аутору

WEB MASTER