Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE

STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI ČETIRI SEOSKE KUĆE

SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI

Opština Ivanjica obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini četiri seoske kuće sa okućnicom i dodelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 – seoske kuće iz sredstava koja su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, a na ime kontribucije Republike Srbije u realizaciji Potprojekta 5 (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen dana 22.12.2016. godine na oglasnim tablama opštine Ivanjica i mesnih zajednica opštine Ivanjica i na internet prezentaciji opštine Ivanjica i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 1.170.241,35 RSD i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 184.774,95 RSD, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 585.120,675 RSD). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Javni poziv traje od dana 22.12.2016. godine do dana 06.02.2017. godine. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 065 89 11 592 ili kod poverenika za izbeglice, adresa Venijamina Marinkovića, kancelarija br.5.

О Аутору

Financ