Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ ЧЕТИРИ СЕОСКЕ КУЋЕ

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Oпштина Ивањица обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини четири сеоске куће са окућницом и дoделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће из средстава која су обезбеђена из буџета Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 5 (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 22.12.2016. године на огласним таблама општине Ивањица и месних заједница општине Ивањица и на интернет презентацији општине Ивањица и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Ивањица кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 1.170.241,35 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 184.774,95 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 585.120,675 РСД). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од дана 22.12.2016. године до дана 06.02.2017. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 065 89 11 592 или код повереника за избеглице, адреса Венијамина Маринковића, канцеларија бр.5.

О Аутору

Financ