Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu na zahtev nosioca projekta „Punišići“ DOO Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINSKA UPRAVA – OPŠTINA IVANJICA

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

I V A NJ I C A, Venijamina Marinkovića 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o postupku odlučivanja o potrebi procene

uticaja na životnu sredinu

Na zahtev  nosioca projekta „PUNIŠIĆI“ DOO Ivanjica, Ulica Kapetana Jakovića broj 43, sproveden je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: Proizvodni kompleks „PUNIŠIĆI“ DOO, KO Rokci, Međurečje, opština Ivanjica na kat parcelama  broj 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4156/2, 4162/14162/3, 4162/4, 4162/5, 4165/1, 4173/2 sve KO Rokci opština Ivanjica

U sprovedenom postupku doneto je rešenje o potrebi procene i određen obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  PROJEKTA: Proizvodni kompleks „PUNIŠIĆI“ DOO, KO Rokci, Međurečje, opština Ivanjica na kat parcelama  broj 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4156/2, 4162/14162/3, 4162/4, 4162/5, 4165/1, 4173/2 sve KO Rokci opština Ivanjica

Uvid u doneto rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja predmetne studije može se izvršiti u prostorijama SO Ivanjica u Ivanjici, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija 36, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu  zaštite  životne stredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

О Аутору

WEB MASTER